Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi ve věci summitu zemí V4 a Izraele

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě, Palestinský klub v ČR a další organizace a skupiny odeslaly v pondělí 18. února 2019 premiérovi Andreji Babiškovi výzvu k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma a okupované Palestiny s ohledem na summit zemí V4 a Izraele konaný v Jeruzalémě. Tisková zpráva zde.

Ing. Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Praha 18. února 2019

Otevřený dopis: Summit V4 a Izraele – výzva k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma a okupované Palestiny

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás ve věci Vaší chystané oficiální cesty na summit zemí V4, který proběhne společně s Izraelem v úterý 19. února 2019 v Jeruzalémě.

Dovolte, abychom nejprve vyjádřili své hluboké znepokojení nad tím, že se má summit konat v Jeruzalémě. Připomínáme, že Izrael nezná rozdělení města na jeho západní a východní část, tak jak jej uznává mezinárodní společenství, ale že si protiprávně nárokuje město celé, jehož východní část v r. 1980 navzdory mezinárodnímu právu anektoval. Jen z Východního Jeruzaléma bylo přitom od roku 1967 Izraelem vytlačeno více než 14 500 původních palestinských obyvatel, přičemž na 320 tisíc obyvatel východní částí města žije pod okupační správou jen s rezidenčním statusem a v ohrožení, že tento status jim bude kdykoliv odebrán či že jejich domy budou kdykoliv zbourány. Připomínáme rovněž, že i ve Východním Jeruzalémě se nachází izraelské osady, ve kterých žije více než 200 tisíc nelegálních izraelských osadníků. Tyto osady považuje za protiprávní i EU, jíž jsme součástí.

Za této situace přijíždí do Jeruzaléma vrcholný přestavitel českého státu, země, která si v nedávné minulosti prošla dvojí útrpnou okupací, aby se v doprovodu izraelských představitelů a izraelské okupační správy prošel ulicemi okupovaného jeruzalémského Starého města, a legitimizoval tak izraelský nárok na část města, kterou ani EU ani mezinárodní právo za izraelskou neuznává.

Vážený pane premiére,

hodláte se účastnit summitu, který má pomoci Izraeli rozdělit EU v jejím odmítavém postoji k okupaci. V Jeruzalémě Vás bude hostit premiér Netanjahu, který je osobně zodpovědný za nelegální výstavbu na okupovaném Západním břehu Jordánu včetně Východního Jeruzaléma, který opovrhuje mezinárodním právem a který, jak se ukázalo při posledním jednání zemí V4, neváhá vyhrožovat EU, jíž je ČR členem, „zmizením“.

Na summitu, kterého se hodláte jako premiér ČR tento týden zúčastnit, bude s největší pravděpodobností koordinována společná politika zemí V4 ve prospěch Izraele a v neprospěch dosavadních politik EU. Bude Vám nuceno přemístit velvyslanectví ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma, kterýžto přesun je v rozporu s mezinárodním právem. Pod taktovkou Orbánovského Maďarska, jež v posledních letech sklouzává stále silněji k antisemitismu a nacionalistického Polska se po vás bude chtít koordinovat odmítavý postoj k oprávněným požadavkům okupovaných Palestinců a stát se společně trojským koněm Izraele do EU.

Jsme přesvědčeni, že cesta a budoucnost ČR leží jinde než v těchto nacionálněpopulistických politikách, vytvářejících opět státy na principu rasové či etnické nadřazenosti, jak jsme toho svědky právě u Izraele. Zkušenost naší vlastní země a zkušenost Evropy nás zavazuje odmítnout podobně zhoubné rozdělení, a naopak napomáhat politice otevřenosti, spravedlnosti a solidarity.

Vážený pane premiére,

žádáme Vás proto, abyste se při jednáních na summitu v Jeruzalémě držel závazků, které má ČR k mezinárodním organizacím a k mezinárodnímu právu, a podporoval zde to, co ve vztahu k Izraeli prosazuje Evropská unie, jíž jsme součástí. Očekáváme proto, že při svém jednání na summitu budete požadovat ukončení izraelské okupace palestinských území a blokády pásma Gazy, stejně jako že jednoznačně odsoudíte výstavbu nelegálních osad na Západním břehu Jordánu včetně ve Východním Jeruzalémě. Žádáme Vás, abyste nepodléhal tlakům představitelů země neplnící své mezinárodní závazky a nestal se součástí předvolební kampaně jejího premiéra, ale byl si vědom odpovědnosti, se kterou budete jako vrcholný představitel reprezentovat Českou republiku a zastupovat zde stát, jenž je součástí Evropské unie.

S úctou

Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petra Šťastná, International Solidarity Movement Česká republika

Shadid Bessisso, Palestinský klub v ČR

JUDr. Musa Alotom, Jordánský klub v ČR

Peter Tkáč, Brno for Palestine

Naďa Kotaishová, Přátelé Palestiny

 

Kontakt: nenasimjmenem@gmail.com, pal.klub@email.cz

This entry was posted in Petice and tagged , . Bookmark the permalink.