Doporučujeme promítání a debatu: Al Nakba – Al Jazeera, pátek 19. května od 17:00, FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha)

Doporučujeme promítání oceňovaného dokumentárního filmu Al Nakba o palestinské katastrofě z produkce televize Al Jazeera, které se koná na FAMU v pátek 19. května od 17:00 (Smetanovo nábř. 2, Praha), místnost U1. Ze čtyřdílného dokumentu bude promítnut třetí díl (v angličtině a arabštině s českými titulky, 47 min.).

Po filmu následuje debata s palestinskými hosty. V průběhu večera bude debatovat také izraelská umělkyně Jasmin, která svým uměním usiluje za ukončení okupace, jejíž babička však v roce 1948 bojovala na straně sionistů za vznik židovského státu. V debatě vystoupí také čeští aktivisté zabývající se obranou lidských práv v okupované Palestině.

Událost na facebooku, děkujeme za šíření dále. Akci pořádá FAMU.

Nakba (Al-Nakba), r. Rawan Damen / Al Jazeera, Katar, anglická verze r. 2013, 47 min., v angličtině a arabštině s anglickými a českými titulky.

Dokument zachycuje historické a geopolitické souvislosti, které vedly v historické Palestině k sérii masakrů a vyhnání více než poloviny původního obyvatelstva – tedy skutečnostem, které Palestinci nazývají Nakbou – katastrofou, o které společně s mnoha akademiky a experty tvrdí, že pokračuje ve formě násilného vysídlování obyvatelstva Palestiny dodnes.

Příběh začíná v roce 1799 vně zdí města Acre v Palestině ovládané osmanskou říší, když armáda vedená Napoleonem Bonapartem obkličuje město. Tento krok je součástí kampaně, jejímž cílem je porazit Osmany a ustanovit francouzskou přítomnost v oblasti. Při hledání spojenců vydává Napoleon zprávu, ve které nabízí Palestinu jako domovinu židům nacházejícím se pod francouzskou ochranou. Vyzývá židy, aby „povstali“ proti těm, které nazývá jejich utlačovateli. Jeho výzva byla hojně šířena, nicméně Napoleon byl nakonec poražen. V dnešním Acre existuje na Napoleona jediná vzpomínka – na kopci s výhledem na město stojí jeho socha. Napoleonův projekt na židovskou domovinu spravovanou koloniálním protektorátem ale neupadl v úplné zapomnění: na konci 19. století tento plán oživují Britové.“ – Al Jazeera, Al Nakba, 1. díl

Související informace:
http://interactive.aljazeera.com/aje/PalestineRemix/al-nakba.html#/17

Doporučená četba:
Ilan Pappé: Ethnic Cleansing of Palestine
Avi Šlaim: Izrael a Palestina: přehodnocení, revize, vyvracení

Dále doporučujeme:

Související: https://ism-czech.org/?s=al+nakba+al+jazeera

This entry was posted in Akce, Píše se jinde and tagged . Bookmark the permalink.