Video: Al Jazeera: Východní Jeruzalém a izraelská okupační politika

Al Jazeera: „V plánu se s Jeruzalémem počítá jako s trvalým hlavním městem hebrejského státu [v rozporu s mezinárodním právem], s arabskou* menšinou nepřesahující 12 procent. Jako Palestinci tvoříme nyní v Jeruzalémě až 35 procent z celkového počtu obyvatel.

Hlavní územní plán do roku 2020 plánuje budoucí demografický vývoj Jeruzaléma. Zmiňuje začlenění židovských* osad, jež se nyní nachází vně hranic Jeruzaléma, které jej ale obklopují z východu, severozápadu a jihozápadu. Cílem je vyloučit oblasti, ve kterých jsou soustředěni Palestinci, a přičlenit židovské* osady. Jen segregační zeď vyloučila z Jeruzaléma přes 125 000 palestinských obyvatel.

Ukázka je vybrána z dokumentárního filmu televize Al Jazeera Al-Nakba (4. díl). Související informace k filmu zde.

Poznámky k použití jazyka ve videu Al Jazeera:

* “arabská menšina” – správně by mělo být uvedeno “palestinská menšina
* “židovské osady” – správně by mělo být uvedeno “nelegální izraelské osady” (osady jsou v rozporu s mezinárodním právem – např. dle čtvrté ženevské konvence nesmí okupující stát dosazovat vlastní obyvatelstvo na okupované území)

Izraelský nový historik Avi Šlaim o nelegální anexi Východního Jeruzaléma a cílech jeruzalémské radnice (konkrétně dlouhodobého starosty Teddyho Kolleka [1965-1993]):

Přednostním úkolem jeruzalémského starosty, který nikterak netajil, bylo zabezpečení permanentního udržení Jeruzaléma jako sjednoceného hlavního města Izraele.

Vyvlastňování arabské půdy ve východním Jeruzalémě pokračovalo rychlým tempem a ve zjevném rozporu s mezinárodním právem vznikaly nové židovské čtvrti. Veškeré tyto hektické aktivity mířily k dosažení dlouhodobého geopolitického cíle: vzniku prstence židovských osad na severním, severovýchodním a jižním okraji města.” — Avi Šlaim: Izrael a Palestina: přehodnocení, revize, vyvracení

Zdroj: Izraelský historik Avi Šlaim o nelegální anexi Východního Jeruzaléma a cílech jeruzalémské radnice udržet Jeruzalém jako sjednocené hlavní město Izraele

Seriál Al-Nakba: Pozvánka na promítání: Palestina, 68 let od Nakby – 4dílný dokument televize Al Jazeera, úterý 17. května v 18:00, Klinika, Praha

 

Informace uvádíme v souvislosti s kontroverzním festivalem Dny Jeruzaléma, konaným v květnu 2016 v Praze.

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , , . Bookmark the permalink.