Podporujeme označování zboží z nelegálních izraelských osad pro český trh, uvádí lidskoprávní aktivisté

13. listopadu 2015 | ISM ČR

Prohlášení ISM ČR k rozhodnutí Evropské komise označovat zboží pocházející z nelegálních izraelských osad v okupované Palestině

dont buy into occupation„Vítáme rozhodnutí Evropské komise označovat zboží z nelegálních izraelských osad a podporujeme jeho implementaci pro český trh. EU i Česká republika však musí udělat mnohem více,“ komentují nedávné rozhodnutí EK čeští lidskoprávní aktivisté

Toto rozhodnutí, jakkoli politicky významné, vnímáme ze strany orgánů EU jako jeden z prvních symbolických kroků k dosažení spravedlnosti a ukončení izraelské okupace palestinských území. EU by však v tomto směru měla být daleko aktivnější a nebát se přijmout razantnější opatření. Pokud chce dostát závazkům k mezinárodnímu právu, nestačí zboží vyráběné v nelegálních izraelských osadách pouze označovat, je třeba usilovat o zákaz jeho distribuce na území států EU. Dále by EU měla uvalit zbrojní a ekonomické sankce vůči Izraeli, a to do doby, než bude tento plnit své závazky k mezinárodnímu právu, pozastavit asociační dohodu mezi EU a Izraelem, která je explicitně podmíněna dodržováním lidských práv, a kromě jiného vyvinout účinný tlak na okamžité ukončení blokády Gazy.

Ohrazujeme se zároveň proti způsobu, jakým je celý problém prezentován v českých médiích. Evropská komise svým rozhodnutím nemíří na nic židovského, ale na politiku státu Izrael – dle článku č. 49 čtvrté Ženevské úmluvy je nelegální osídlovat okupované území svým vlastním obyvatelstvem a jakkoliv měnit jeho charakter, což Izrael soustavným navyšováním bytové výstavby v nelegálních osadách dělá. Ve zprávě EK je jasně uvedeno, že půjde o označení „izraelská osada“, a nikoliv, jak lživě uvádí ČTK a po ní další média, o označení „židovská osada“. Česká média tak záměrně či z neznalosti vykreslují svým důrazem na židovství falešný obraz, místo aby se zaměřila na hlediska dodržování mezinárodního práva a lidských práv.

Vyjadřujeme svou jasnou podporu českým úřadům a ministerstvům, která budou označování výrobků pocházejících z nelegálních izraelských osad zavádět. Jsme si vědomi tlaku, který na ně bude ze strany izraelské ambasády vyvíjen. Již nyní se nechal izraelský velvyslanec v České republice Gary Koren slyšet, že „je v kontaktu s příslušnými úřady v ČR (…), spoléhá na mimořádné vztahy mezi našimi zeměmi a věří, že Češi odmítnou tento diktát EU.“ My však spoléháme na to, že příslušné orgány v ČR nepodlehnou tlaku Izraele a že čeští občané, poučení vlastní zkušeností z okupace, se neřídí tím, v co věří izraelský velvyslanec.

ISM ČR považuje vydání rozhodnutí EK za úspěch tlaku evropské občanské společnosti vůči evropským orgánům a sílícího vlivu kampaní BDS (bojkot, stažení investic a uvalení sankcí), které jsou důstojnou součástí nenásilného boje za spravedlnost a proti okupaci.

ISM ČR zároveň vítá solidární vyjádření izraelských židovských občanů podporujících označování výrobků z nelegálních osad, kteří svou statečností dokazují, že boj za občanská práva a lidskou důstojnost jsou zápasem univerzálním.

Prohlášení online: https://ism-czech.org/2015/11/13/podporujeme-oznacovani-zbozi-z-nelegalnich-izraelskych-osad-pro-cesky-trh-uvadi-lidskopravni-aktiviste/

Kontakt pro média: czech.ism@gmail.com

Související odkazy:

Další informace:

Doporučujeme články:

This entry was posted in Kampaně, Petice and tagged . Bookmark the permalink.