Informace k dobrovolnické práci v Palestině (Náblus)

8Přinášíme podrobné informace k možnostem dobrovolnictví v Palestině v roce 2015. Aktuálně se jedná o město Náblus a s ním sousedící uprchlický tábor Askar. Nedávno o programu dobrovolnické práce informoval na setkání v Praze jeho ředitel Amjad Rfaie.

Aktualizované informace v angličtině zde.

Zdroj v angličtině: https://www.facebook.com/events/754464031290603/

(Rychlý překlad)

Vážení dobrovolníci,

mír na Blízkém východě zůstává jedním z hlavních problémů a je třeba, aby jej mezinárodní společenství vyřešilo co nejdříve. Po letech lidových povstání (intifád), mírových dohod a pokračující okupace to jsou především mladí lidé, které tato situace postihuje nejvíce. Mezinárodní dobrovolnická práce je způsob, jak vyjádřit solidaritu a předat naději, energii a kreativitu mladým lidem, kteří si budují své životy ve velmi obtížných podmínkách, a to prostřednictvím spolupráce s lidmi z různých prostředí. Proto vás rádi pohostíme dva týdny v Náblusu a v uprchlickém táboře Askar, kde budete mít možnost podílet se na změně k lepšímu.

Dobrovolnictví v Palestině se nedá porovnat s žádným jiným místem na zemi. Od těch, kteří se zúčastní, očekáváme, že budou motivovaní, připraveni žít na velmi odlišném místě a mít alespoň základní povědomí o sociálně-politické situaci v regionu. Palestina je místem pro osobní rozvoj a uvědomění. Palestina je, i přes složitou politickou situaci, jedním z nejkrásnějších, nejzajímavějších a nejvíce duchovně prodchnutých zemí na světě.

V tomto dopise najdete všechny potřebné informace o ubytování a popisu práce:

Úvod

Na Západním břehu Jordánu žije v přeplněných uprchlických táborech téměř půl milionu palestinských uprchlíků. Většina rodin opustila své domovy v dnešním Izraeli během Nakby v roce 1948, přičemž se tyto rodiny od té doby nikdy neměly možnost vrátit do svých domovů. Zatímco Izraelci nazývají tuto válku válkou za nezávislost, Palestinci to považují za katastrofu, která je také významem slova Nakba v arabštině. Po více než 60 let žijí tyto rodiny v drsných podmínkách v uprchlických táborech po celém regionu.

Uprchlický tábor Askar (kde bude většina práce) byl založen v roce 1950 a dnes tam bydlí 15 000 uprchlíků. Askar je jako uprchlický tábor oficiálně uznán Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (dále jen UNWRA). V roce 1964 byl tábor rozšířen o novou část, kterou obyvatelé nazývají „Novým Askarem“. Nicméně „Nový Askar“ není uznán jako uprchlický tábor, což je důvod, proč je tam málo finančně podporovaných projektů UNRWA. Askar má jako většina jiných táborů vážné problémy, protože je přeplněný a potřebuje další rozšíření. Více informací o problematice palestinských uprchlíků a situaci v táboře Askar naleznete na internetových stránkách UNRWA: http://www.un.org/unrwa/

Tento projekt má za cíl přivézt mladé lidi z různých kultur, aby společně budovali „mosty porozumění, usmíření a míru“. Dlouhodobým cílem projektu je připravit mladé lidi, aby se pozitivně zasadili o svou budoucnost a společnost v podobě porozumění, pomoci, vedení k toleranci a soužití na základě úcty. Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím zvyšování vzdělání, dále pak zapojováním mládeže a v neposlední řadě prostřednictvím pracovních táborů.

Pracovní tábor bude po celé dva týdny náročný. Účastníci budou mít možnost diskutovat o zásadních světových tématech a zejména pak těch palestinských. Budou navštěvovat historicky významná místa a uprchlické tábory, pozitivně a reálně působit na naši komunitu prostřednictvím různých aktivit souvisejících se sociálním rozvojem mládeže. Účastníci budou žít a pracovat společně v Náblusu, což jim pomůže lépe pochopit sami sebe, palestinské společensko-politické otázky, svět kolem sebe a pokračující palestinský boj za svobodu.

Pracovní tábor bude sestávat z různě velkého počtu účastníků, kteří budou dobrovolně budovat vztahy a pracovat s místními lidmi. Mezinárodní pracovní tábor je provozován mladými lidmi pro mladé lidi.

Hostitelská organizace

Nábluské sdružení pro sociální a komunitní rozvoj (Naseej) je neziskovou organizací, která byla založena v roce 2007 s vizí přispět ke společenskému pokroku prostřednictvím vzdělávání a budování míru mezi všemi sektory. Zakladatelé Naseej se potkali ve vězení během první intifády a začali snít o suverénním palestinském státu. Nicméně měli pocit, že jejich způsob odporu byl nedostatečný, a proto si začali představovat nový stát vybudovaný nenásilnými prostředky. Poté, co si odpykali tresty ve vězení a vrátili se do tábora Askar, založili místní výbor na obnovu pro zdravotně postižené.

Místní rehabilitační výbor (LRC) se v roce 1992 staral o ty, kteří byli zraněni během první intifády. Začali od nuly, bez prostředků a zkušeností, a až do roku 1994 neměli žádné dárce ani pomoc od jiných nevládních organizací. Po prvních dvou letech provozu získali finanční podporu od švédské Asociace solidarity s Palestinou (Palestinagrupperna i Sverige), přičemž tato organizace i nadále podporuje různé projekty v Askaru. První příspěvek pomohl v táboře vybudovat malou knihovnu a počítačovou učebnu s cílem vytrhnout děti a mládež z nestabilní situace prožívané předchozími generacemi.

Po druhé intifádě z roku 2000 začalo mezinárodní společenství nahlížet na Palestinu jako na národ, což vedlo k větší podpoře ze strany mezinárodních nevládních organizací, a proto bylo možné postavit Centrum pro sociální rozvoj (SDC) a vybudovat tak skutečné centrum pro LRC. Práce se rozšířila o léčbu pro zdravotně postižené, dále pak o vzdělávací a ekonomické programy pro ženy, jakož i o kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež.

V roce 2007 bylo založeno Nábluské sdružení pro sociální a komunitní rozvoj za účelem vybudování vazeb a partnerství s jinými sdruženími v Palestině a na mezinárodním poli. Nyní se toto sdružení nazývá Naseej, přičemž je právním subjektem Místního rehabilitačního výboru (LRC), Centra pro sociální rozvoj (SDC), Kulturního centra An-Nasariya a Centra Naseej (formálně Centra Darna v centru města Náblus). Název Naseej znamená v arabštině „tkaní“ (od slova tkát), což je naším hlavním cílem ve společnosti: propojit a integrovat různé úrovně a organizace s cílem vybudovat stabilní, inkluzivní a klidné prostředí. K dosažení našich cílů nám slouží pět hlavních oblastí činnosti, jimiž jsou vzdělávání, rehabilitace, zemědělství, umění a kultura a solidární turistika.

Máme povolení k činnosti od ministerstva vnitra, ministerstva školství, ministerstva mládeže a tělovýchovy a ministerstva cestovního ruchu, vystavené 21. dubna 2008. Číslo naší organizace je NA-7201-SD a máme 55 členů.

Ubytování

Naseej poskytuje ubytování pro naše dobrovolníky a dobrovolnice v penzionu, který se nachází v blízkosti centra města. Lze zorganizovat ubytování v soukromí v rodinách s dětmi v táboře Askar, obvykle je to však vhodnější pro ženy. Jsme schopni zajistit ubytování v soukromí i pro muže, avšak mějte na paměti, že je to trochu náročnější s ohledem na dynamiku v palestinské tradiční kultuře.

Ubytování zahrnuje kuchyňské vybavení, kde si dobrovolníci mohou připravit jídlo dodávané organizací. Dobrovolníkům budou poskytnuty postele a matrace. Důrazně se jim však doporučuje, aby si přivezli spací pytle. Pro pracovní tábor bude rovněž k dispozici jedna pračka a bezdrátové připojení k internetu.

Popis projektu

Existuje celá řada různých forem práce, které se dobrovolníci mohou zúčastnit v táboře Nový Askar. Pracovní program byl navržen tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám lidí (dětí), žijících v těchto tvrdých místech, a stejně tak, aby se efektivně využil předpokládaný talent dobrovolníků ze zahraničí.

Dobrovolníci budou pracovat v dopoledních hodinách a odpoledne budou mít prostor pro kulturní aktivity; stejně jako setkávání s organizacemi, rozhovory s lidmi, kteří žijí v táborech atd. Uvítáme, když dovezete a zrealizujete své vlastní představy a ambice.

Činnosti, které budou stanoveny pro dopolední hodiny:

Manuální práce – stavební
Dobrovolníkům jsme zařídili možnost pomoct místní komunitě při stavbě kamenné zídky, která odděluje zemědělskou půdu, aby se postavilo něco, co bude pro lidi z Askaru užitečné a co kromě dobrého pocitu vydrží dlouho po skončení pracovního tábora. Dobrovolníci budou také pomáhat s většími tradičními pracemi na statcích a polích.

Úklid tábora Askar
V táboře Askar a v Palestině obecně je problém s odhazováním odpadků. Mnoho míst v táboře se stalo nepoužitelných kvůli rozbitému sklu a odpadkům. V rámci pracovního tábora pomohou mezinárodní dobrovolníci spolu s místními lidmi uklidit hřiště a další veřejná místa v táboře.

Sportovní aktivity
Byli bychom rádi, kdyby někteří sportovně zdatní dobrovolníci pomohli dohlížet na sportovní aktivity pro děti ve městě Náblus, jakož i v táboře. Normálně hrají děti hry, jako je fotbal a bojová umění. Zahraniční dobrovolníci pomohou s organizací zápasů a také se jich přímo zúčastní. Co k tomu více říci – sport je to, co děti milují. Hry mohou být různé: od fotbalu přes skákání gumy až po přetahování lanem. Co se týče vybavení pro tuto část pracovního tábora, nelamte si s tím hlavu. Přibalte s sebou tenisky, kšiltovku a doufejte, že udržíte krok. Přivítáme nové hry z domovů dobrovolníků.

Umění
Řada workshopů / dílen byla organizována tak, aby umožnila dětem rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti prostřednictvím umění. Program umění zahrnuje výuku dětí, jak udělat umělecké předměty z běžných předmětů, jako jsou lahve, kameny a plastové brýle. Ostatní činnosti provozované dobrovolníky zahrnovaly malování na obličej, kreslení a malování na kameny, sochy, ruční tisky a mnoho dalšího. Smyslem tohoto projektu je, aby se děti bavily a byly kreativní. Byly otevřeny galerie, kde si děti mohly vystavit své práce. Mezinárodní dobrovolníci budou spolupracovat s místními dobrovolníky, aby připravili vernisáž ke konci svého pobytu. Doporučujeme dobrovolníkům vymyslet dopředu aktivity, které by byly užitečné a zábavné pro místní mládež.

Divadlo
Divadelní dílna ukázala, že je účinným nástrojem, který podporuje sebevyjádření a psychické uvolnění. Během ní odborní poradci pomáhají dětem rozvíjet jejich tvořivost a zájmy. Divadlo pomáhá budovat sebevědomí a rozvíjí dětskou komunikaci, a tak jim lépe umožňuje komunikovat s jejich sociálním prostředím. To jim poskytuje větší pocit osobní bezpečnosti, odhaluje u nich celou řadu schopností a činí je více kreativními v jejich každodenním životě. Mezinárodním dobrovolníkům se doporučuje, aby se s místními mladými chlapci a dívkami podělili o své znalosti z oblasti divadelní tvorby. Přivezte si s sebou krátké příběhy, které by mohly být zdramatizovány a následně pochopeny lidmi s omezenou znalostí angličtiny.

Výuka a pořádání seminářů
Existují různé aktivity a projekty, kterých se můžete zúčastnit, například můžete učit angličtinu, španělštinu, francouzštinu nebo zajistit vzdělávací semináře z oblasti lidských práv a občanské participace nebo uspořádat vzdělávací semináře o udržitelnost životního prostředí či o mikrofinancování.

Práce s tělesně postiženými
Práce se zdravotně postiženými dětmi a organizování aktivit pro ně je jedním z nejdůležitějších programů pro děti, které vyžadují zvláštní pozornost a léčbu. Mezinárodní dobrovolníci se mohou zúčastnit malování, tance, hraní na hudební nástroje a obecně toho, co děti rozesměje. Jakékoli návrhy na hry jsou vítány. Vzhledem ke zvláštním okolnostem zdravotně postižených dětí, které potřebují péči, hledáme dobrovolníky s dřívějšími zkušenostmi s prací s tělesně postiženými. Dejte nám prosím vědět než přijedete do Palestiny, jestliže máte zkušenosti s prací s handicapovanými lidmi a sdělte nám své nápady, které bychom mohli pro tyto děti zrealizovat v průběhu pracovního tábora.

Nástěnné malby
Budeme mít speciální koutek věnovaný tvorbě nástěnných maleb. Děti často pomáhají a mají mnoho dobrých nápadů, které takto obohatí finální „mistrovské dílo“. Nástěnná malba přináší dětem radost a odvádí jejich pozornost od současné situace, která je obklopuje. Tyto malby jsou výsledkem týmové práce, přičemž dvě věci jsou jisté, a to, že nikdy končí tak, jak byly původně naplánovány a člověk vždy skončí s velmi barevnou košilí!

4

Kulturní aktivity v odpoledních hodinách:

 • Pro mezinárodní dobrovolníky nabízíme lekce arabštiny. Budete se učit hovorový palestinský dialekt, který vám pomůže komunikovat s místními obyvateli.
 • Návštěva univerzity Najah v Náblusu.
 • Prohlídka starého města v Náblusu.
 • Představení nábluské věznice Al-Farah, kde uslyšíte příběhy Palestinců, kteří byli zavřeni v izraelském vězení.
 • Setkání a povídání se staršími Palestinci, kteří se podělí o své vzpomínky na šestidenní válku a o své zkušenosti ze života v Palestině obecně.
 • Návštěva v uprchlickém táboře Balata v Náblusu (největší uprchlický tábor na Západním břehu Jordánu).
 • Den otevřených dveří v Askaru s dětmi z tábora. K dispozici bude hudba a tanec Dabke (tradiční palestinský tanec).
 • Výlety pěšky do údolí Al Bada’an, 45 – 60 minut chůze od Náblusu.
 • Návštěva vesnice Burin (nachází se 7 km jihozápadně od Náblusu), která má velké problémy s izraelskými osadníky, kteří žijí v blízkosti.
 • Fotbalový zápas mezi dobrovolníky a některými místními fotbalovými týmy v táboře.
 • Setkání se samaritány v Náblusu.
 • Setkání se starostou Náblusu.

Vezměte prosím na vědomí, že budou i dny, kdy si dobrovolníci mohou naplánovat odpoledne podle sebe. Pokud by byl mezi dobrovolníky zájem, můžeme pomoci uspořádat výlet do Hebronu, Betléma, k Mrtvému moři nebo do Tulkaremu, Jeninu atd. Vezměte prosím na vědomí, že darovací poplatek v hodnotě 300 EUR zahrnuje ubytování, dopravu a jídlo v Náblusu a táborech. Doplňkové výlety do jiných měst a zajímavých míst na Západním břehu Jordánu mohou být za příplatek. Přečtěte si prosím pokyny v odstavci Náklady.

31

Víza a příjezd

Od roku 1967 nemá Palestina žádnou přímou hranici ani přímý přístup z okolních států (od roku 2005 s výjimkou pásma Gazy). Izrael ovládá všechny přechody a přejezdy, a proto je k návštěvě okupované Palestiny pro každého povinné projít izraelskou hranicí a hraniční kontrolou. To je důvod, proč naše organizace nemůže zajistit vízovou proceduru či usnadnit přechod hranic.

Izraelští pohraničníci udělují obvykle tříměsíční turistické vízum. To je také vše, co pro vstup do země potřebujete. Pro vstup na palestinská území nejsou třeba žádná další povolení. Při výjezdu z Palestiny však můžete být požádáni, abyste předložili svůj pas, to je ale vše. Občané z většiny západních zemí mohou získat vízum na jakémkoli izraelském hraničním přechodu. Máte-li dotazy ohledně udělování víz do Izraele, doporučujeme, abyste kontaktovali izraelskou ambasádu ve své zemi a informovali se o podmínkách či možných omezeních vstupu.

Až přijedete na izraelskou hranici, mohou se vás úředníci vyptávat, kontrolovat vám zavazadla a někdy i vás samotné, a to vyčerpávajícím způsobem. Je možné, že vám pohraničníci nevydají vízum pro vstup do Izraele / Palestiny, přičemž to odůvodní bezpečnostními důvody. Někteří dobrovolníci se z toho důvodu apriori raději rozhodnou říci, že jedou do Izraele jako turisté. Po příletu na letiště Ben Gurion vám také mohou klást podrobné otázky ohledně vaší cesty a důvodů návštěvy země.

Nevozte s sebou věci, které mohou ohrozit váš vstup do Izraele (např. palestinskou vlajku či šátek, učebnici arabštiny apod.), ani nemějte ve svém mobilním telefonu žádné palestinské číslo – pokud nechcete odstranit číslo v telefonu, stačí změnit kód země.

Možná už také víte, že jakýkoli údaj o cestě do / z Izraele ve vašem cestovním pase bude znamenat, že nemůžete vstoupit do Sýrie, Libanonu a dalších zemí Blízkého východu (s výjimkou Jordánska a Egypta). Pokud máte v úmyslu cestovat později po Blízkém východě, doporučujeme vám, abyste na hranicích požádali úředníka pasové kontroly, aby vám nedával do pasu razítko. V tomto případě úředník orazítkuje jen samostatný kus papíru, který byste měli mít u sebe s pasem během celého pobytu v zemi.

Jak se dostat do tábora

Přímo u hlavního vchodu na letiště Ben Gurion v Tel Avivu můžete najít bílé minibusy („sherout“ v hebrejštině), které za normálních okolností pojmou 9 lidí. Pracují 24 hodin denně a stojí kolem 60-70 nových izraelských šekelů (NIS) – zhruba 14 € anebo 400 Kč. V případě, že taxi není plné, budete muset počkat. Cesta z letiště do Jeruzaléma trvá asi padesát minut, přičemž se jedná o nejpohodlnější způsob, jak se dostat z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Izraelské minibusy vám zastaví tam, kde budete chtít. Poproste řidiče, aby vás nechal vystoupit u Damašské brány (náležící ke starobylým hradbám starého města v Jeruzalémě, tedy jeho východní části) anebo v nejbližším možném místě (New Gate).

Poté se vydáte na autobusové nádraží v ulici Nablus Road (Damašskou bránu budete mít přímo za zády a rovnou před vámi bude Nablus Road), kde nastoupíte do autobusu číslo 18 (bílý se zelenými pruhy) do Ramalláhu. Bude vás to stát 11 NIS.

Po příjezdu na autobusové nádraží v Ramalláhu přestoupíte na autobus do Náblusu, který stojí také 11 NIS (stanice do Náblusu je cca 5 minut od busu z Jeruzaléma, doptáte se místních lidí na cestu). Jakmile přijedete na autobusové nádraží v Náblusu, zavolejte nám a my navedeme řidiče taxíku do penzionu.

Cesta netrvá déle než 3 hodiny. Prosím, dejte nám vědět, který den a v kolik hodin přesně přijedete, abychom se mohli zařídit podle vašeho příjezdu. Dovolujeme si upozornit, že doprava z Tel Avivu do Jeruzaléma, jakož i z Jeruzaléma na místo pracovního tábora, není hrazena organizací.

1

Společenský život

Náblus je velmi půvabné město, které nabízí celou řadu aktivit a památek k prozkoumání. Jednou z nejoceňovanějších památek je staré město, které se datuje od dob Osmanské říše. Zde se můžete ztratit v labyrintu uliček a trhů, kde prodávají téměř vše, co si dokážete představit. Turecké lázně, Al-Shifa a Hammam Al-Hana, jsou také oblíbenými místy pro relaxaci a získání skutečného požitku z arabských lázní. Náblus je vyhlášený svým mýdlem z olivového oleje. V Náblusu se nalézá 30 továren na mýdlo, jehož výroba sahá až do 12. století.

Další zvláštností Náblusu je jedna z posledních samaritánských komunit na světě, která se nachází na hoře Gerizim. Zde se můžete seznámit s historií samaritánů v jejich muzeu a také navštívit římské ruiny s výhledem na Náblus.

Kromě toho můžete žít společenským životem v mnoha nábluských parcích, kavárnách, restauracích, kavárnách nabízejících argileh (tabákové vodní dýmky) a kinech.

26

Společenský oděv

Mějte na paměti kulturní rozdíly mezi Náblusem a vaší domovinou. Náblus je konzervativní město, proto vás prosíme, abyste se ať už vně či uvnitř táborů či ve městě oblékali v souladu s místními normami. Je to způsob, jak místním lidem projevit úctu, spíše než vyvolávat zbytečné napětí. Pro muže to znamená, kalhoty, které zakrývají kotníky, a trička. Pro ženy, kalhoty nebo sukně, které zakrývají kotníky a žádná trička s hlubokým výstřihem, ani topy, které odhalují ramena. Vesty, žabky ani těsné oblečení nejsou vhodné, přičemž mohou také způsobit problémy.

Palestinská kultura je velmi srdečná a pohostinná, takže se nemusíte bát oslovit místní obyvatele. Nebuďte překvapení, pokud budete pozváni na čaj místními, které jste právě potkali – jsou velmi přátelští!

Obecné zásady

Nezapomeňte si s sebou přivézt:

 • Pracovní obuv
 • Pracovní oděv
 • Ručník
 • Oblečení pro letní období (ale mějte prosím na paměti konzervativní oblečení) a teplé oblečení do zimy (od listopadu do dubna může být deštivo a zima)
 • Spací pytel
 • Fotoaparát
 • Informace o své zemi, o jídle, pití a hudbě

Doporučujeme vám vzít si s sebou např. hudební nástroje, které vám pomohou spoluvytvářet mezinárodní tematické večírky, které mohou být založené i na jídle, nápojích, tanci a hrách, které jsou typické pro vaše domovské země.

Doplňující informace

Účastníci musí zaplatit po svém příjezdu organizátorům částku ve výši 300 EUR. Částka může být vyplacena v eurech, amerických dolarech nebo nových izraelských šekelech podle oficiálního kurzu toho dne. Tento poplatek zahrnuje ubytování, stravu a dopravu mezi penzionem a táborem Askar. Budete-li mít jakékoli další výdaje, jako jsou cigarety, telefonní karty, volnočasové aktivity, budete muset k uhrazení těchto výdajů použít vlastní zdroje.

Místní měnou je nový izraelský šekel (cca 6 Kč). Život je zde obecně levnější než život v Evropě nebo USA (výdaje podobné jako v ČR).

Dobrovolníkům se doporučuje, aby peníze měli v hotovosti, protože na palestinských územích je obtížné najít mezinárodní směnárnu nebo bankomaty (pozn. ISM ČR – dle naší zkušenosti jsou bankomaty ve všech městech, tj. informace může být zastaralá). Mezinárodní VISA karty fungují ve většině bankomatů, ale dobrovolníci s kartami Maestro narazili na problémy s výběry.

Pokud máte nějaké speciální požadavky na stravu, dejte nám prosím vědět dopředu. Jsme schopni vařit i pro ty, co mají alergii na ořechy či lepek či jsou vegetariáni, pouze to potřebujeme vědět předem, abychom mohli učinit patřičné úpravy.

Náklady (shrnutí)

 • 300 EUR – účastnický poplatek
 • Cesta z letiště Ben Gurion do Náblusu a zpět – cca 200 šekelů (42 EUR či 1200 Kč)
 • Organizovaný výlet např. do Betléma, Jericha nebo k Mrtvému moři ve volném čase – cca 100 EUR (nejlépe ve skupině)

Termíny táborů pro rok 2015

Pracovní název – Město – Termíny
„Hope and Smile“ / Naděje a úsměv – Náblus – 12/06 – 26/06
„Let’s Make a Change „ / Udělejme změnu – Náblus – 03/08 – 17/08
„Let us Hope“ / Doufejme – Náblus – 19/08 – 05/09

Související informace

Kontaktní osoba

Amjad Rfaie, vedoucí/ředitel projektu
Mobil: +972 (0) 599 886742
Mobil: +972 (0) 568777281
Tel.: +97292376295
Tel./fax: +97292376295
Email: amjadrfaie@yahoo.co.uk

Neváhejte požádat organizátora o radu.

Těšíme se na vás v Náblusu a Askaru.

Důležité informace pro české účastníky

Vyjádření ISM ČR k projektu:

Dle informací organizátora projektu, pana Amjada Rfaie, je možné účastnický poplatek pro vážné zájemce z České republiky snížit. Kontaktujte laskavě rovnou Amjada (amjadrfaie@yahoo.co.uk), případně se obraťte i na ISM ČR (czech.ism@gmail.com).

ISM ČR zároveň neručí za správnost všech výše uvedených informací a v případě jakýchkoli dotazů k projektu doporučuje obrátit se přímo na organizátora projektu.

Máte-li zájem o samostatné cestování po Palestině, rádi zodpovíme vaše dotazy. O dalších možnostech dobrovolnické práce (například pro ISM v Palestině aj.) získáte informace zde: https://ism-czech.org/navstivte-palestinu-2013/.

Momentky z Náblusu a okolí

9141516

This entry was posted in Píše se jinde and tagged , . Bookmark the permalink.