Občanské iniciativy se sešly s ministrem Zaorálkem na téma Gazy a okupované Palestiny

11. srpna 2014 |ISM Česká republika

Podrobná zpráva ze setkání propalestinských iniciativ s ministrem Zaorálkem

SONY DSCDne 8. srpna se v Černínském paláci uskutečnila schůzka zástupců českých iniciativ zabývajících se otázkou okupované Palestiny s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem za účasti dalších pracovníků ministerstva. Za Iniciativu Ne našim jménem – za spravedlivý mír na Blízkém východě a české sekce ISM se schůzky zúčastnili Zdeněk Jehlička a Petra Šťastná, za Přátele Palestiny Jana Ridvanová a Palestinský klub v ČR zastupovala Aida El-Housseini.

Zdeněk Jehlička za Iniciativu Ne našim jménem ocenil postoj ČR při posledním hlasování v Radě pro lidská práva OSN jako nový začátek české zahraniční politiky směrem k okupované Palestině. Připomenul každoroční hlasování v OSN nazvané Mírové řešení palestinské otázky, které ČR tradičně podporuje a které vyzývá Izrael ve shodě s rezolucí OSN č. 242 z r. 1967 ke stažení z okupovaných území a ke spravedlivému řešení otázky palestinských uprchlíků vycházející z rezoluce č. 194 z r. 1948. Jak Jehlička uvedl: „Iniciativa vidí v porušování rezolucí OSN ze strany Izraele a v prohlubování okupace palestinských území hlavní zdroj napětí na Blízkém východě, včetně vyostřené situace v pásmu Gazy, které je podle Haagské směrnice č. 48 považováno stále za okupované, jelikož nad ním Izrael skrze blokádu uplatňuje efektivní kontrolu.“ Za situace, kdy je Izrael obviňován vysokou komisařkou OSN pro lidská práva z možných válečných zločinů a kdy soustavně, a to navzdory různým rozhovorům, ukazuje, že není ochoten dodržovat vlastní závazky plynoucí z mezinárodních smluv, nepovažuje Iniciativa za vhodné posilovat s ním vzájemné vztahy, a proto žádá ministra Zaorálka, aby při svých jednáních na půdě EU vystupoval za pozastavení asociačních dohod Izraele s EU. K tomu ministr podotkl, že dnešní situace „výrazně komplikuje“ její rozšíření. Iniciativa Ne našim jménem rovněž požaduje zrušení plánované schůzky mezi izraelským ministrem zahraničí Liebermanem a ministrem Zaorálkem, jakož i zrušení chystané společné schůze vlád obou zemí, přičemž za opodstatněné považuje i pozdržet jmenování nového českého ambasadora v Tel Avivu.

Ministr Zaorálek kontroval poznámkou, že ministru Liebermanovi poslal dopis, ve kterém vyjádřil „více než znepokojení“ nad okolnostmi, jež jsou „velmi zlé“, kdy počet mrtvých a dopad na obyvatelstvo „dlouhodobě poškozují obraz Izraele“, a projevil důvěru ve slova šéfa izraelské opoziční Strany práce Jicchaka Herzoga, který jej při osobním jednání údajně ujistil, že nebude usilovat o rozšiřování nelegálních osad na Západním břehu Jordánu. Ministr Zaorálek uvedl, že je podle vlastní sondáže vůbec prvním ministrem ČR, který při jednáních s izraelskou stranou vznáší problém nelegálních osad a zdůraznil potřebu jednání za všech okolností. Ačkoliv tuto snahu oceňujeme, ve shodě s mezinárodním společenstvím však vidíme problém nikoliv jen v rozšiřování osad a vágních slibech o dočasném zmrazení jejich výstavby, ale v samotné podstatě jejich nelegální existence na okupovaných palestinských územích a především v nárocích, jež Izrael na tato území chová. Ve vztahu k Palestincům proto nevidíme podstatný rozdíl mezi izraelskou politickou pravicí a levicí.

Nemůžeme se ztotožnit ani s výkladem šéfa české diplomacie stran odpovědnosti Hamásu, tak jak je zaznamenáno v tiskové zprávě MZV, a už vůbec ne ve věci údajně používaných lidských štítů, kteréžto otázky nebyly na schůzce vůbec diskutovány. Ačkoliv nejsme vlajkonošem žádné palestinské politické frakce, ve vztahu k Hamásu odmítáme jeho účelovou diskreditaci bez znalosti podmínek, které určují jeho ozbrojené vystoupení a které mají v očích Palestinců plnou legitimitu, tj. ukončení blokády Gazy, propuštění politických vězňů a umožnění vládě národní jednoty převzít politickou odpovědnost. Upozorňujeme, že pásmo Gazy je vlivem přílivu palestinských uprchlíků po r. 1948 a v důsledku dlouhodobé izraelské blokády jedním z nejhustěji obydlených míst světa, kde se v případě vojenského útoku, jehož jsme dnes svědky, stává rukojmím či „lidským štítem“ téměř každý její obyvatel. Údajné varování izraelských vojenských sil před útoky tak musíme považovat za účelová tvrzení.

Postrádáme též jasné varování českým firmám před obchodováním s nelegálními izraelskými osadami, jakož i s jejich produkty, které sice ministr podle svých slov údajně vydal již 6. srpna, ale které není na webu ministerstva nikde k dohledání, a není nám ani známo, že by bylo vydáno formou tiskové zprávy. Vyzýváme zároveň ministra k zasazení se o pozastavení zbrojních dodávek z ČR do Izraele, stejně jako nákupu bezpečnostních a školicích služeb od izraelských policejních či vojenských sil. Žádost, na kterou ministr Zaorálek nereagoval.

Iniciativa Ne našim jménem vydala otevřený dopis ministru Zaorálkovi odsuzující návštěvu čtyř členů poslanecké sněmovny parlamentu, z toho dvou jeho místopředsedů v Izraeli, a to v době izraelského vrcholícího útoku v pásmu Gazy. Jak k dopisu zdůrazňuje Zdeněk Jehlička: „Máme za to, že v době funkčního období dotyčného zastupitele nelze oddělit soukromý politický postoj od reprezentativní role jeho funkce, zvlášť když údajná soukromá cesta představuje viditelné veřejné angažmá. Po ministru Zaorálkovi jsme nežádali zrušení návštěvy dotyčných a chápeme, že to není ani v jeho zájmu ani v jeho moci. Co však žádáme je namísto pochopení této schůzky jako „seznamovací“ její odsouzení jako přinejmenším nevhodné.“

SONY DSCPetra Šťastná z Iniciativy Ne našim jménem a české sekce Mezinárodního hnutí solidarity (International Solidarity Movement, ISM) představila aktivity občanských iniciativ v České republice a v rámci Evropské unie. Na úvod svého vystoupení Šťastná podtrhla, že „české iniciativy jsou součástí Evropského koordinačního výboru pro Palestinu (European Coordination of Committees and Associations for Palestine, ECCP) sídlícího v Bruselu. Tento výbor sdružuje více než 50 organizací a skupin zabývající se palestinskou otázkou. Součástí jejich působení je i lobbing v Evropském parlamentu a oslovování českých europoslanců“. V ČR pořádají iniciativy informační kampaně, přednášky izraelských a palestinských akademiků a lidskoprávních aktivistů (mj. spolupracují s izraelskou skupinou Bojkot zevnitř (Boycott from Within). V nedávné době se podílely na evropské kampani za vyhlášení sankcí proti izraelským nelegálním osadám (poté byly EU vydány tzv. směrnice), na kampani za uplatnění směrnic při udělování výzkumných grantů EU v programu Horizont 2020 (tj. požadavku, aby projekty realizované v nelegálních osadách nezískaly granty a úvěry z EU), stejně jako na kampani za okamžité zastavení útoků v pásmu Gazy a zajištění dodržování mezinárodního práva ze strany Izraele. Na úrovni ČR zorganizovaly obě iniciativy za poslední rok několik podpisových akcí: odsouzení návštěvy bývalého českého velvyslance v Tel Avivu Tomáše Pojara v nelegální osadě Ariel, odsouzení výroků prezidenta Zemana ohledně Palestiny (předně jeho návrhu přemístit českou ambasádu do Jeruzaléma), odsouzení izraelského plánu násilně vysídlit až 70 tisíc beduínů z Negevské pouště a jiné.

Obě iniciativy spolupracují též s izraelskými skupinami, jako je zmiňovaný Bojkot zevnitř, který letos vydal otevřenou výzvu odsuzující festival Dny Jeruzaléma v Praze, sponzorovaný izraelskou ambasádou a oficiálně představující okupovaný východní Jeruzalém coby součást „sjednoceného Jeruzaléma“ a tím zastírající problém jeho okupace. Šťastná ke konci zmínila, že „palestinská společnost v Gaze nežádá ani tak humanitární pomoc, ale naléhá na lidi a vlády světa, aby se přidali ke kampani BDS (bojkot, stažení investic, uvalení sankcí) vůči Izraeli, dokud tento nezačne dodržovat mezinárodní právo“. Kampaň BDS má jednoduché požadavky: ukončení nelegální izraelské okupace, právo na návrat palestinských uprchlíků a rovná práva pro palestinské obyvatele Izraele. Podle výzvy občanské společnosti v Gaze je toto jediná účinná cesta, jak vyvinout nátlak na ukončení blokády pásma Gazy a ukončení okupace palestinských území. Zdůraznila přitom nutnost nenásilného tlaku na Izrael, aby dodržoval mezinárodní právo a lidská práva. Jak Petra Šťastná uvedla na závěr: „Jelikož dosavadní rétorická odsouzení EU za porušování práv Izraelem nejsou účinná, jakož nejsou účinná ani doporučení a rezoluce OSN a dalších organizací, je třeba pomocí kampaní BDS Izrael nenásilně přinutit k dodržování mezinárodního práva.“

Jana Ridvanová z Přátel Palestiny přednesla ministru Zaorálkovi rozpracovanou koncepci konkrétní pomoci především zraněným dětem v Gaze, které by za finanční spoluúčasti ministerstva mohly být léčeny v českých nemocnicích a lázeňských střediscích. Jak navrhla: „Jde především o těžká zranění pohybového ústrojí, kardiovaskulární onemocnění a popáleniny vyššího stupně způsobené posledním izraelským vojenským útokem v pásmu Gazy, v jejichž léčení je Česká republika dlouhodobě na vysoké úrovni.“ Ministr k tomu uvedl, že na žádost palestinské ambasády byly 17. července poskytnuty na humanitární účely do pásma Gazy 3 miliony korun.

Zástupkyně Palestinského klubu v ČR Aida El-Housseini popsala ministru Zaorálkovi katastrofální humanitární situaci spojenou s posledním izraelským útokem v pásmu Gazy, přičemž vyvrátila mýty, které hlavně v českém mediálním prostoru o celém „konfliktu“ panují. Jak sama zdůraznila: „Při svém nedávném rozhovoru v ČT jsem měla z redaktorových komentářů pocit, že je to nikoliv izraelská armáda, ale pouze absence podobného protivzdušného systému ochrany, jako je Železná kopule, která způsobuje tak vysoké ztráty mezi palestinskými civilisty.“ Zdůraznila přitom, že nejde o vojenský střet mezi státy či jeho obyvateli, ale o cílenou okupaci, o čemž svědčí právě smutný rozdíl v počtu obětí na obou stranách pomyslného konfliktu.

Na závěr jednání obdržel ministr Zaorálek od zástupců iniciativ dokumentaci k posledním kampaním pořádaných jednotlivými iniciativami, stejně jako kopie výzev, petic, otevřených dopisů a zpráv, které iniciativy za poslední období sepsaly. Součástí předaných materiálů byly i oficiální zprávy Kanceláře pro humanitární záležitosti OSN na okupovaných palestinských územích (OCHA OPT).

Praha, 11. srpna 2014

Za iniciativu Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě Zdeněk Jehlička
Za českou sekci ISM Petra Šťastná
Za Přátele Palestiny Jana Ridvanová
Za Palestinský klub v ČR Aida El-Housseini

Tisková zpráva

Společná tisková zpráva občanských iniciativ Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě, ISM Česká republika, Přátelé Palestiny a Palestinského klubu v České republice

Dne 8. srpna se v Černínském paláci uskutečnila schůzka českých iniciativ zabývajících se otázkou okupované Palestiny s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Jednání, kterého se účastnili také další pracovníci ministerstva, se věnovalo aktuální situaci v pásmu Gazy a možnostem českého ministerstva zahraničních věcí aktivně se podílet na jejím řešení.

Zástupci iniciativ ocenili postoj ČR při posledním hlasování v Radě pro lidská práva OSN jako nový začátek české zahraniční politiky směrem k okupované Palestině. Připomenuli každoroční hlasování v OSN nazvané Mírové řešení palestinské otázky, které ČR tradičně podporuje a které vyzývá Izrael ke stažení z okupovaných území a ke spravedlivému řešení otázky palestinských uprchlíků. Zdeněk Jehlička z iniciativy Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě podtrhl, že „iniciativa vidí v porušování rezolucí OSN ze strany Izraele a v prohlubování okupace palestinských území hlavní zdroj napětí na Blízkém východě, včetně vyostřené situace v pásmu Gazy, které je podle Haagské směrnice č. 48 považováno stále za okupované, jelikož nad ním Izrael skrze blokádu uplatňuje efektivní kontrolu.“

Za iniciativy Jehlička zdůraznil nutnost zavedení účinných opatření k zajištění dodržování mezinárodního práva ze strany Izraele. Především vznesl požadavek na pozastavení Asociační dohody mezi EU a Izraelem, a to na základě článků 2 a 79 dohody odkazujících na podmíněnost dodržování lidských práv. Dalšími účinnými opatřeními by mělo být uvalení sankcí a zbrojního embarga vůči Izraeli, ale i zvážení odvolání plánované schůzky s izraelským ministrem zahraničí Liebermanem a zrušení společného zasedání vlád ČR a Izraele plánované na podzim tohoto roku. Za opodstatněný požadavek iniciativy považují i pozdržení jmenování nového českého velvyslance v Tel Avivu. Ministr Zaorálek k asociační dohodě podotkl, že dnešní situace „výrazně komplikuje“ její rozšíření. Ministr dále zdůraznil, že nelze přerušit diplomatické styky s Izraelem, „to by se opravdu muselo stát něco hodně závažného.“

K dalšímu požadavku iniciativ vůči MZV ohledně vydání varování firmám obchodujícím s nelegálními izraelskými osadami ministr Zaorálek připomenul, že varování bylo vydáno již 6. srpna a je k dispozici na webových stránkách ministerstva v sekci „Ekonomika“. Text na stránkách však nelze dohledat.

Inicitivy nadále vyzývají ministra Zaorálka k odsouzení návštěvy čtyř poslanců v Izraeli v době vrcholící vojenské kampaně v pásmu Gazy. Zmíněná návštěva nemůže být považována za „soukromou“. „Po ministru Zaorálkovi jsme nežádali zrušení návštěvy dotyčných a chápeme, že to není ani v jeho zájmu ani v jeho moci. Co však žádáme je namísto pochopení této schůzky jako „seznamovací“ její odsouzení jako přinejmenším nevhodné,“ vysvětluje Jehlička.

Petra Šťastná z iniciativy Ne naším jménem a české sekce Mezinárodního hnutí solidarity (International Solidarity Movement, ISM) představila aktivity občanských iniciativ v České republice a v rámci Evropské unie, kde jsou obě iniciativy součástí evropského koordinačního výboru za Palestinu sdružujícího 50 organizací a iniciativ. Zmínila též úzkou spolupráci s izraelskými lidskoprávními skupinami, jako je např. Bojkot zevnitř (Boycott from Within) a představila kampaň BDS, jež je výzvou palestinské občanské společnosti a zahrnuje tři legitimní požadavky: ukončení nelegální izraelské okupace, právo na návrat palestinských uprchlíků a rovná práva pro palestinské obyvatele Izraele.

Jana Ridvanová z Přátel Palestiny přednesla ministru Zaorálkovi rozpracovanou koncepci konkrétní pomoci především zraněným dětem v Gaze, které by za finanční spoluúčasti ministerstva mohly být léčeny v českých nemocnicích a lázeňských střediscích. Jak navrhla: „Jde především o těžká zranění pohybového ústrojí, kardiovaskulární onemocnění a popáleniny vyššího stupně způsobené posledním izraelským vojenským útokem v pásmu Gazy, v jejichž léčení je Česká republika dlouhodobě na vysoké úrovni.“

Zástupkyně Palestinského klubu v ČR Aida El-Housseini popsala ministru Zaorálkovi katastrofální humanitární situaci spojenou s posledním izraelským útokem v pásmu Gazy, přičemž vyvrátila mýty, které hlavně v českém mediálním prostoru o celém „konfliktu“ panují. Zdůraznila přitom, že nejde o konflikt mezi státy či jeho obyvateli, ale o cílenou okupaci, o čemž svědčí právě smutný rozdíl v počtu obětí na obou stranách pomyslného sporu.

Na závěr jednání obdržel ministr Zaorálek od zástupců iniciativ dokumentaci k posledním kampaním pořádaným jednotlivými iniciativami, stejně jako kopie výzev, petic, otevřených dopisů a zpráv, které tyto iniciativy za poslední období sepsaly. Součástí předaných materiálů byly i oficiální zprávy Kanceláře pro humanitární záležitosti OSN na okupovaných palestinských územích (OCHA OPT).

  • Podrobná zpráva ze setkání v PDF
  • Tisková zpráva v PDF

Související

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged , , . Bookmark the permalink.