Maskil: Jak by se měli čeští Židé zachovat tváří v tvář současné situaci v Gaze?

V měsíčníku Maskil vydávaném židovskou liberální společností Bejt Simcha vyšla v rubrice “Názor z druhé strany” anketa, na kterou odpovídali zástupci palestinské komunity i čeští aktivisté. Časopis si můžete stáhnout v PDF zde, odpovědi v textové podobě dole.

maskil_anketa

Maskil, srpen/září 2014 | Názor z druhé strany

Aktivistů, kteří se v České republice zastávají práv Palestinců, jsme se zeptali:

JAK BY SE PODLE VÁS MĚLI ČEŠTÍ ŽIDÉ ZACHOVAT TVÁŘÍ V TVÁŘ SOUČASNÉ SITUACI V GAZE?

Moein Shomali, Palestinský klub v České republice

Přejeme si, abyste nás vnímali jako lidské bytosti a obhajovali lidská práva nás všech. Palestinci žijí ve své vlasti bez práv a jsou poníženi, zvláště v Pásmu Gazy, kde žije 1 700 000 lidí.

Jsou obklíčeni a izolováni a i bez válek denně umírají desítky lidí kvůli nedostatku zdravotní péče. Současná válka je již třetí během pěti let. Naše mládež vám závidí vaši svobodu. Izraelská vláda nese odpovědnost za oběti na obou stranách, protože upřednostnila osady a útisk místo práva na sebeurčení. Je také na Vás, abyste bojovali za to, aby žádný národ netrpěl a nepoznal ponížení a nebyl pronásledován jiným státem nebo vládou. Věříme v mírové soužití po spravedlivém řešení palestinské otázky.

Naďa Kotaishová, studentka Anglo-americké univerzity v Praze

Čeští Židé, jejichž předci si sami prošli po dlouhá staletí trvajícím útlakem a na vlastní kůži poznali, jaké to je, když svět mlčky přihlíží utrpení slabších, by měli soucítit s Palestinci v Gaze. Kritizovat kroky izraelské vlády se nerovná antisemitismu. Bylo by velmi lidské, kdyby se čeští Židé nechali inspirovat organizacemi jako je například „Jewish Voice for Peace“ v Americe a veřejně manifestovali, že jejich jménem se neozbrojení civilisté zabíjet nebudou. Vždyť jenom pomysleme, jak by historie před druhou světovou válkou mohla vypadat jinak, kdyby se evropských Židů tehdy někdo zastal. Po dva tisíce let nebyli arabští obyvatelé Palestiny nepřáteli Židů, je nespravedlivé, aby platili za křivdy, kterých se dopustila Evropa.

Petra Šťastná, International Solidarity Movement (Mezinárodní hnutí solidarity) v České republice a iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Tak jako ostatní čeští občané svědomí by měli odsoudit bombardování a zabíjení obyvatelstva v Pásmu Gazy a měli by jasně požadovat okamžité ukončení blokády Pásma a ukončení izraelské okupace palestinských území (včetně zastavení rozšiřování osad, „judaizace“ východního Jeruzaléma apod.). Pokud ale chtějí skutečně něco udělat, a teď myslím dlouhodoběji, měli by podpořit výzvu palestinské občanské společnosti z roku 2005, která zve ke kampani BDS (bojkot, stažení investic, uvalení sankcí vůči Izraeli) a má tři jednoduché požadavky: ukončení okupace, rovná práva pro Palestince žijící v Izraeli a právo na návrat uprchlíků. K výzvě se přidává stále více jednotlivců a skupin, včetně řady židovských organizací. Za zamyšlení by mohlo stát vytvoření skupiny „Židé proti okupaci“, jak bylo ostatně plánováno malou skupinou již před několika lety, anebo připojení se k existujícím skupinám zabývajícím se palestinskou otázkou. Doporučila bych také navázat kontakt se skupinami přímo v Izraeli, jako jsou např. Zochrot, Boycott from Within, ICAHD nebo Jews Against Genocide či Ta’ayush. Nejdůležitější je nemlčet tváří v tvář systematickému útlaku a bezpráví.

Zdroj: http://www.maskil.cz/5774/11-12.pdf

This entry was posted in Píše se jinde and tagged , . Bookmark the permalink.