Výzva akademiků: Ať Izrael přestane porušovat lidská práva v Gaze

6. srpna 2014 | Česká pozice

child mogazaČesko je dlouhodobě jedním z nejbližších partnerů Státu Izrael. Má oficiální politika našeho ministerstva zahraničních věcí vztah k Izraeli přeformulovat, anebo pokračovat v dosavadní praxi? Server ČESKÁ POZICE zveřejnil plné znění výzvy několika známých českých akademiků.

O povinnosti přátelství

Česká republika se tradičně považuje za spojence a blízkého přítele Státu Izrael. Od přátel očekáváme, že se od nás neodvrátí ve chvílích, kdy se dopouštíme chyb. Naopak od nich čekáme, že nám upřímně poskytnou věcnou kritiku. Proto nyní máme jako spojenecká země povinnost poskytnout Izraeli přesně tuto službu. Apelujeme proto na českou diplomacii, aby se v rámci svých možností zasadila o to, aby Izrael přestal hrubě porušovat základní lidská práva civilních obyvatel pásma Gazy, kteří jsou vystaveni jeho masivním vojenským útokům.

Připomínáme, že ostře protestuje nejen řada nevládních organizací jako Amnesty International nebo Lékaři bez hranic, ale že i generální tajemník OSN Pan Ki-mun označil izraelské kroky za „šokující a neobhajitelné“. Porušování elementárních principů mezinárodního humanitárního práva, za něž je bombardování škol, nemocnic či dětských útulků bezesporu třeba považovat, přitom nelze obhajovat poukazem na porušování mezinárodního práva druhou stranou. Je povinností naší politické reprezentace, aby aktivně svého spojence upozorňovala na to, že důsledkem současných kroků je nejen pokles podpory Izraele ze strany české i evropské veřejnosti, ale také prohloubení právě těch problémů, které má nynější vojenská operace údajně řešit.

Je zřejmé, že dlouhotrvající konflikt Izraelců a Palestinců nemá jednoduché řešení. Stejně tak je ale zřejmé, že toto řešení – pokud je nějaké vůbec možné – se oddaluje s každou další nevinnou obětí. A dvojnásobně to platí pro oběti dětské. Těch současná vojenská akce přináší tolik, že je nelze nadále vydávat za „vedlejší ztráty“ dobře uvážených politických rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že předvídatelným důsledkem pokračování současného nasazení vojenské techniky v Gaze jsou další stovky mrtvých, je třeba tuto politiku přehodnotit. Rakety Hamásu, ačkoliv bezesporu odsouzeníhodné, dnes budoucí bezpečnost Izraele ohrožují méně než budování křivd v srdcích Palestinců, kteří pohřbívají stovky svých dětí. To bude mít na jakoukoli další snahu o dosažení mírové koexistence zcela devastující dopad.

S ohledem ke zvláštnímu vztahu, který k Izraeli jako stát deklarujeme, máme povinnost k přehodnocení současné izraelské politiky přispět. Žádáme proto Ministerstvo zahraničních věcí ČR o aktivní kroky, které pomohou změnit současnou neudržitelnou situaci a zabránit jejímu opakování v budoucnosti.

Autoři výzvy

Pavel Barša, Filosofická fakulta UK a Ústav mezinárodních vztahů
Radek Buben, Filosofická fakulta UK
Ondřej Císař, Sociologický ústav AV ČR a Filosofická fakulta UK
Petr Kratochvíl, Ústav mezinárodních vztahů
Karel Kouba, Filosofická fakulta University Hradec Králové
Šádí Shanaáh, Insaan: česko-arabské centrum kulturního dialogu

This entry was posted in Píše se jinde and tagged , . Bookmark the permalink.