Výzva Gazy světu

Vážený civilizovaný světe,

nejsme obchodníci s válkou a naše krev není na prodej. Vše, co chceme, je čest a právo na lidskost. Chceme tedy jen to, co chtějí lidé z celého světa.

gaza rubbles2Jako obyvatelé pásma Gazy kvůli izraelské blokádě podstupujeme mnohé, a to ještě předtím, než současná agrese vůbec začala. Všem oblastem zdejšího života dominují sociální a ekonomické problémy. Chybí právo na svobodné sebeurčení a územní suverenitu. Věznění jsou v kritickém stavu. Je nám odepírán přístup do oblastí, jako jsou Západní břeh Jordánu, Jeruzalém, mešita Al-Aksá a další svatá místa.

 1. Elektřina funguje pouze 8 hodin denně – a navíc nepravidelně. Záleží na dodávkách nafty, které jsou kontrolovány Izraelem.
 2. Voda, která je v pásmu Gazy k dostání, je z 90 procent užitková; je nevhodná ke koupání a praní.
 3. Čističky vody a odpadu neexistují. Odpadní vody jsou odváděny přímo do moře, pročež pláže byly uzavřeny – staly se nevhodnými ke koupání. Obyvatelé nemají jinou možnost, protože veškerá zařízení jsou pod kontrolou Izraele.
 4. Nafta a benzín nejsou ve většině případů k dispozici. A pokud jsou, cena je přemrštěná. Podobně je tomu s propanbutanem; buď ho není dostatek, nebo je příliš drahý. To komplikuje vaření.
 5. Cement a další stavební materiály jsou na příděl. Jedná se o omezené dávky, navíc určené jen mezinárodním institucím. Přitom nadpoloviční většina materiálů neprojde přes hranice údajně z bezpečnostních důvodů.
 6. Nezaměstnanost je více než padesátiprocentní. Pomoc mezinárodních organizací nestačí ani k tomu, aby pokryla základní potřeby.
 7. Devadesát procent továren a podniků je v nečinnosti, protože chybí materiál k zabezpečení provozu. Na vině jsou opět takzvané bezpečnostní důvody.
 8. Zemědělská půda, jejíž převážná část se nachází u hranic, je považována za primární zdroj obživy obyvatel. Přitom okupace nedovoluje pěstování plodin na tomto území kvůli údajné agresi farmářů. Nemůžeme potraviny dovážet, nemůžeme si vypěstovat vlastní. Máme tedy vyhladovět?
 9. Rybaření je povoleno pouze ve vzdálenosti 3 námořních mil od pobřeží – a dokonce i rybáři se setkávají s nevraživostí a útoky.
 10. Likvidace odpadu je téměř nemožná, protože není dostatek místa ani k jeho uskladnění. Ti, kteří se odpadu pokoušejí zbavit na odlehlých místech, se často setkávají s agresí ze strany Izraele.
 11. Nedostatek svobody pohybu a cestování z pásma Gazy a zpět činí z nás, obyvatel, vězně ve vlastní zemi. Hraniční přechody jsou zčásti permanentně uzavřeny. Jediným přechodem – jediným spojením s okolním světem – je hraniční přechod Rafah mezi Gazou a Egyptem, který je uzavřen téměř nepřetržitě. Jediné letiště v Gaze je uzavřeno déle než 12 let.
 12. Nedostatek lékařských potřeb a moderní léčby způsobuje smrt a utrpení obyvatelům pásma Gazy. Dnes léčitelné nemoci, jako je například cukrovka nebo onemocnění ledvin, zabíjejí lidi jenom proto, že chybí adekvátní podmínky.
 13. Státní zaměstnanci, kteří pracují do úmoru, jako lékaři, zdravotní personál, učitelé a další, nedostávají svůj řádný plat kvůli ekonomické blokádě.

Vážený světe,

jak můžeš akceptovat toto utrpení a dovolit, aby lidské bytosti žily tímto způsobem? Vždyť i lidé v některých světových věznicích mají důstojnější a bezpečnější život než my, obyvatelé Gazy.

Prosím zastavte okupaci našeho území, zastavte naše strádání.

Svobodná Gaza

Výzva byla původně zveřejněna v arabštině, anglickou verzi naleznete zde anebo zde.

This entry was posted in Píše se jinde and tagged . Bookmark the permalink.