Výzva k akci: Přidejte se k Mezinárodnímu hnutí solidarity v Kampani při sběru oliv 2013

Mezinárodní hnutí solidarity (ISM) v době pravidelných útoků osadníků na Západním břehu Jordánu naléhavě vyzývá dobrovolníky, aby se na pozvání palestinských komunit připojili ke Kampani při sběru oliv 2013.

call to actionOlivovník je národním symbolem Palestinců. Tisíce olivovníků byly zničeny buldozery, vyrvány ze země či spáleny izraelskými vojáky a osadníky – podle OSN v roce 2012 samotní osadníci zničili nebo poškodili přes 7500 stromů – sklizeň se tak z pouhého zdroje obživy stala zároveň formou odporu.

Sklizeň oliv je pro Palestince každoročním potvrzením historické, duchovní a ekonomické vazby se svou zemí a odmítnutím izraelských snah ji ovládnout. Přestože se izraelští osadníci a vojáci pokouší znemožnit palestinským komunitám přístup k jejich půdě, Palestinci vytrvale odmítají se sklizně oliv vzdát.

V zemědělských oblastech, kde Palestinci čelí při sběru násilným útokům vojáků a osadníků, se každoročně ke sklizni připojují dobrovolníci mezinárodního hnutí ISM. Vaše přítomnost může podstatně ovlivnit průběh sklizně. Palestinci potvrzují, že přítomnost mezinárodních dobrovolníků snižuje riziko extrémního násilí ze strany izraelských osadníků a izraelské armády.

Podporujeme nárok Palestinců na právo na živobytí a pobývání na vlastním území. Mezinárodní aktivisté hnutí ISM se zapojují ve formě nenásilné intervence, dokumentace a praktické podpory, což umožňuje mnoha rodinám dokončit sklizeň.

Kampaň začne v polovině října a bude trvat asi 5–7 týdnů. Požadujeme od dobrovolníku závazek zůstat minimálně na 2 týdny, zároveň si dovolujeme připomenout, že jsou vždy zapotřebí a vítáni dlouhodobí dobrovolníci, kteří mohou zůstat v oblasti několik měsíců. Žádáme dobrovolníky, aby přijeli v prvním říjnovém týdnu, abychom mohli být před začátkem sklizně včas připraveni.

Výcvik

Hnutí ISM bude pořádat povinné dvoudenní školení, a to každý týden vždy ve středu a ve čtvrtek. Chcete-li získat více informací, kontaktujte ISM přes webové stránky nebo na emailové adrese palreports@gmail.com. V České republice nás můžete kontaktovat na emailu czech.ism@gmail.com, kde vám poskytneme aktuální tipy na cestu a pobyt.

Kromě kampaně při sklizni oliv se dobrovolníci mohou také účastnit pravidelných aktivit hnutí ISM na podporu palestinského lidového odporu proti okupaci.

Přidejte se k našemu vyjádření solidarity s palestinským lidem v tomto klíčovém ročním období!

Solidárně
ISM Palestina

Podrobnosti v angličtině: Call to action: Join ISM for the 2013 Olive Harvest Campaign

This entry was posted in Kampaně, Zprávy and tagged . Bookmark the permalink.