Tisková zpráva: Významný izraelský „nový“ historik Ilan Pappé bude poprvé přednášet v Praze, 22.–24. dubna

16. dubna 2013 | Tisková zpráva Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě

nakba2-smallerČeskou republiku poprvé navštíví přední izraelský historik Ilan Pappé. Od 22.–24. dubna bude mít několik veřejných přednášek na téma jednostátního řešení v Izraeli/Palestině, „nových“ historiků (historie, politika, etika), ale také na téma pokračujícího etnického čištění v Palestině a předstírání mírového procesu. Přednášky proběhnou v angličtině. Pro českou akademickou scénu a širokou veřejnost se jedná o naprosto výjimečnou příležitost vyslechnout si a podebatovat s tímto významným historikem přímo v Česku.

Ilan Pappé je profesor historie na Univerzitě v Exeteru ve Velké Británii, vedoucí Evropského centra pro palestinská studia a spoluvedoucí Exeterského centra pro etno-politické studie. Vystudoval na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v roce 1979 a v roce 1984 získal doktorát na Univerzitě v Oxfordu. Založil a vedl Akademický institut pro mír v Givat Haviva (1992—2000) a byl předsedou Institutu Emila Tumy pro palestinská studia v Haifě (2000—2006). Profesor Pappé přednášel na katedře historie Blízkého východu a na katedře politologie na Univerzitě v Haifě mezi léty 1984—2006. Byl jmenován předsedou katedry historie na Cornwallově kampusu (2007—2009). Svůj výzkum zaměřuje na Blízký východ a především na historii Izraele a Palestiny. Dále píše na téma multikulturalismu, kritického diskursu a obecně o moci a vědění.

Je autorem knih The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), The Beurocracy of Evil: The History of the Israeli Occupation (2012), The Forgotten Palestinians: A History of Palestinians in Israel (2011), Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians (2010), Out of Frame: The Struggle for Academic Freedom in Israel (2010), The Modern Middle East (2005), A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples (2003) a Britain and the Arab-Israeli Conflict (1988) aj.

Pappé se narodil v r. 1954 do německé židovské rodiny usazené v Haifě. Patří mezi izraelské „nové“ historiky, kteří svým výzkumem – díky přístupu k dokumentům odtajněným na počátku 80. let 20. století britskou a izraelskou vládou – začali podkopávat mýty o vzniku a prvních letech izraelského státu prosazované předchozí generací izraelských historiků zabývajících se více hledáním ideologické podpory nového státu, než historickou přesností.

Izraelští „noví“ historikové doslova přepsali historii vzniku Izraele v roce 1948 a s ním související vyhnání či útěk 750 000 Palestinců. Pappé tvrdí, že vyhnání nebyla prováděna ad hoc,ale šlo o cílenou etnickou čistku Palestiny pro nový židovský stát, jež byla připravena budoucími izraelskými lídry již v r. 1947 v plánu Dalet. Pappé se tématem zabývá ve své nejznámější knize The Ethnic Cleansing of Palestine (Etnické čištění Palestiny, 2006).

Na rozdíl od amerických akademiků Normana Finkelsteina a Noama Chomského, kteří jako jediné „reálné řešení“ pro Izrael a Palestinu vidí dvoustátní řešení, podporuje Pappé jednostátní řešení s tím, že ho „nezajímá, co je reálné, ale co spravedlivé“. Pappé je v tomto přesvědčení nekompromisní a obhajuje i mezinárodní bojkot izraelských akademiků.

Jeho práce je podporována, ale i kritizována dalšími historiky. Než byl nucen opustit Izrael v roce 2008, byl zavržen v Knessetu, ministr školství požadoval jeho výpověď a několikrát mu bylo vyhrožováno smrtí.

Přehled přednášek:

pondělí 22. dubna, 17.00, IIR (Nerudova 3, Praha) — určeno především pro hosty IIR, omezený počet míst,  povinná registrace
téma: Případ pro jednostátní řešení v Izraeli/Palestině (pořádá IIR)

úterý 23. dubna, 19.30, FF UK, místnost č. 300 (Nám. Jana Palacha 2, Praha)
téma: „Noví historikové“ – historie, politika, etika (pořádá FF UK, Pavel Barša)

středa 24. dubna, 18.00, Divus (Bubenská 1, Praha 7)
téma: Pokračující etnické čištění Palestiny a předstírání mírového procesu (pořádá Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě)

Ilan Pappé v rozhovoru k Izraeli / Palestině:

“A society that endorses a 40-year occupation of another people cannot be a liberal one. A society that discriminates against 20 percent of its population because they are not Jews cannot be described as progressive. The problem in Israel is not the role of religion or tradition; it is the role of Zionism, a very clear ideology of exclusion, racism and expulsion. This ideology allows the army to play a significant role in most of the domestic and foreign policies, and it is probably right to say that Israel is not a state with an army, but an army with a state.”

“The situation in the Gaza Strip is worse, there the “prison” is already in place, and because of the resistance by the Palestinians to the imprisonment, Israel launches an escalating policy of massive killings.”

Profesor Ilan Pappé přijíždí do Česka na pozvání Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě.

This entry was posted in Akce and tagged , . Bookmark the permalink.