Palestinské děti v izraelských věznicích

Článek zpracován na základě zprávy DCI-Palestine. Shrnující PDF v češtině zde.

hebron-kid-aprilV Izraelem zřizovaných věznicích se v současné době (r. 2013) nachází 185 palestinských dětí ve věku od 12 do 17 let. Většina z nich byla zadržena kvůli obvinění z házení kameny na izraelské vojáky či na auta nelegálních izraelských osadníků. Obvykle jsou děti zadrženy v noci, od půlnoci do páté hodiny ráno. Armáda vtrhne do domu a za velkého hluku vzbudí celou rodinu a vystrašené dítě odveze pryč, aniž by kohokoli informovala, proč a kam je dítě odváženo.

Dětem jsou zavázány oči, jejich ruce jsou spoutány, často jsou převáženy na podlaze auta. Není jim povolen kontakt s rodiči ani obhájcem, často jsou nuceny podepsat hebrejsky psaná prohlášení, kterým nerozumí. Je jim vyhrožováno či jsou slovně napadány a ponižovány.

Většinou ze strachu z dalších výhrůžek, ponižování a násilí se děti k činům, ze kterých jsou obviňovány, přiznají. Ve věznici pak běžně stráví dva týdny až deset měsíců. Odhaduje se, že od roku 2000 bylo zadrženo, vyslýcháno a uvězněno 7500 dětí, některé jen dvanáctileté. Ročně je takto zadrženo 500—700 dětí, což činí téměř 2 děti na každý den.

DCI-Palestine, palestinská pobočka mezinárodní organizace zabývající se obranou dětských práv podpořená EU, vydala v dubnu 2012 obsažnou zprávu, nazvanou „Spoutané se zavázanýma očima a odsouzené: Děti vězněné ve vojenských věznicích“ (PDF). Ve zprávě podrobně popisuje zacházení s palestinskými dětskými vězni v průběhu zatčení a výslechů. Níže uvedené informace jsou výňaty z této zprávy.

Zacházení při zatčení a výsleších

Zpráva zjistila, že systematicky dochází ke špatnému zacházení (v některých případech k mučení) s palestinskými dětmi drženými v izraelských vojenských věznicích, přičemž k většině hrubého zacházení dochází během prvních 48 hodin od zadržení. Následující tabulka shrnuje nejdůležitější zjištění zprávy, která byla vypracována na základě výpovědí 311 dětí zaznamenaných mezi lety 2008—2012:

dci

Z výpovědi dětí – při zatčení

[Abu Dis] – „Bylo kolem jedné hodiny ráno. Spal jsem, když mě probudilo bouchání na dveře. Viděl jsem, že jsou rozbitá okna. Strašně jsem se bál. Celá rodina se probudila a táta šel otevřít. Za dveřmi byla skupina izraelských vojáků.“
Khalil Q. (13) – Zatčen 15. září 2010

[Betlém] – „Bylo asi půl třetí ráno. Spal jsem […], když jsem se probudil křikem vojáků, kteří do megafonů křičeli: „Okamžitě otevřete!“ Vyhlédl jsem z okna a viděl spoustu armádních džípů a vojáky, kteří světly mířili na dům […]. Jakmile mě vojáci uviděli, namířili na mě své zbraně.”
Hamza K. (15) – Zatčen 5. ledna 2011

[Vesnice Osarin] – „Asi ve čtyři hodiny ráno mě probudila máma a řekla, že do domu vtrhli izraelští vojáci […]. Seřadili nás na balkóně a jeden z nich četl z papíru: „Kde jsou Deia’ a Fadel?” Náš táta na nás ukázal. „Jste zatčeni a půjdete s námi,“ řekl voják, aniž by nám pověděl, kam nás odveze.“
Fadel A. (16) – Zatčen 28. listopadu 2011

Případové studie — podrobnosti naleznete v českém shrnutí zprávy (PDF)

Případová studie číslo 4 – str. 87
Případová studie číslo 6 – str. 90
Případová studie číslo 11 – str. 97
Případová studie číslo 1 – str. 28
Případová studie číslo 2 – str. 32
Případová studie číslo 3 – str. 39
Rozhovor s právníkem zastupujícím děti – str. 42
Rozhovor s ředitelem rehabilitačního programu YMCA – str. 48

Závěr zprávy

V závěru zprávy uvádí doporučení k ochraně dětí zadržovaných v izraelských vojenských věznicích a k zabránění praktik porušujících zákaz jakéhokoli mučení a špatného zacházení:

  • Až na výjimečné a extrémní okolnosti bude zatčení dětí probíhat pouze v denních hodinách.
  • Zákaz používání škrtících plastikových pout.
  • Děti budou mít přístup k právníkovi ještě před začátkem výslechu a pokud možno i v jeho průběhu.
  • Přítomnost rodiče v průběhu výslechů dítěte.
  • Pořízení videozáznamu z výslechu a poskytnutí kopie právnímu zástupci dítěte.
  • Vojenský soud vyřadí důkazy získané na základě mučení a špatného zacházení s dítětem.
  • Vojenský soud vyřadí důkazy získané během výslechu, při kterém nebylo dítě informováno o svém právu nevypovídat.
  • Okamžitý zákaz používání samotek a administrativních vazeb dětí a ustanovení takového zákazu v zákoně.
  • Iniciování opatření zajišťujícího, aby všechny věrohodné zprávy o mučení a špatném zacházení s dětmi byly náležitě vyšetřeny a pachatelé byli povoláni před spravedlnost.
  • Na základě doporučení zvláštního zpravodaje OSN z r. 2002 musí být svoláno nezávislé vyšetřování k prozkoumání zpráv o mučení a špatném zacházení s dětmi v izraelských vojenských věznicích.

Poznámka a dotaz ISM ČR: Možná vás doporučení DCI-Palestine ve smyslu „zatýkání dětí pouze v denních hodinách“ příliš nepřesvědčí a spíše vás podnítí zeptat se, zda je akceptovatelné, aby byly děti vůbec vězněny. („Civilizované“ země toto řeší výchovným zařízením…) Jaká je vaše reakce na článek, co si myslíte?

Odkazy

Zpráva DCI-Palestine: „Spoutané se zavázanýma očima a odsouzené: Děti vězněné ve vojenských věznicích“ (anglicky)

Související informace:

Zpráva Amnesty International o podmínkách palestinských vězňů v izraelských věznicích
Zpráva Save the Children
Zpráva britských právníků porovnávajících systém vojenských a civilních soudů v případě souzení dětí na Západním břehu
Zpráva zvláštního zpravodajce při OSN Richarda Falka

(Odkazy budou doplněny později)

Vypracovalo ISM ČR (ism-czech.org, czech.ism@gmail.com)

This entry was posted in Kampaně and tagged , , . Bookmark the permalink.