V době Obamova příletu do Tel Avivu zakládají Palestinci novou vesnici Bab al Shams

[Aktualizace, 20.3. ve 14.25] Před chvílí vyhlásila izraelská armáda vesnici za uzavřený vojenský prostor, bude nejspíš v nejbližších minutách / hodinách jako v ostatních případech násilně vyklizena.

20. března 2013 | Popular Struggle Coordination Committee

Palestinci prosazují právo chránit svou půdu proti kolonializmu a vyjadřují svůj nesouhlas s americkou politikou, která dává plnou podporu izraelské okupaci a útlaku Palestinců.

Obamo, slíbil jste nám naději a změnu, dal jste nám osady a apartheid (foto viz facebook)Dnes ráno, ve středu 20. března, přijely stovky Palestinců do vesnice Eizariya, kde na půdě patřící této vesnici postavili okolo 15 stanů, čímž vytvořili novou čtvrť po vzoru Bab al Shams. Místo se nachází na kopci naproti bývalé vesnici Bab al Shams, která byla založena [a izraelskou armádou násilně evakuována] před dvěma měsíci.

Organizátoři zdůrazňují, že dnešní akcí chtějí „za prvé nárokovat naše právo jako Palestinců na návrat do své země a svých vesnic, za druhé nárokovat svou suverenitu nad svou zemí bez nutnosti žádat o povolení kohokoli. Za třetí jsou naše aktivity zaměřeny na ochranu země před pokračujícími konfiskacemi, hrozbou osad a kolonizace. Čtvrtým cílem je šířit odpor zdola (lidový odpor) jako jednu z mnoha forem odporu, do kterého jsou naši lidé všude zapojeni.“

Stavba stanu, nového obydlí (foto: Fadi Arouri)Dnešní akce se děje současně s návštěvou prezidenta Baracka Obamy v regionu, čímž dávají aktivisté jasně najevo svůj nesouhlas s politikou americké vlády, jež je spoluvina na izraelské okupaci a kolonializmu. Organizátoři zdůrazňují, že „vláda, která mezi lety 1979 a 2011 použila veto 43krát z celkových 79 hlasování na podporu Izraele a proti právům Palestinců; vláda, která Izraeli věnuje ročně vojenskou pomoc ve výši více než 3 miliard dolarů, taková vláda nemůže nijak pozitivně přispět k dosažení spravedlnosti a práv palestinského lidu.“

Převoz stanové konstrukce (foto viz facebook)Vesnice je založena na půdě vesnice Eizariya, ležící na východ od okupovaného Jeruzaléma. Nachází se v oblasti, kterou izraelská vláda nazývá E1 a kde se zavázala k výstavbě 4000 osadnických jednotek. Kopec je mezi osadou Ma’ale Adumim a Jeruzelémem, má velikost 13 km2. Půda patří vesnicím Al-Issawiyeh, Eizariya, Al-Tor, Anata a Abu Deis.

Aktivisté považují tuto oblast za půdu Bab al Shams, kde dnes založili novou čtvrť nazvanou „Ahfad Younis“ (vnuci Younise, podle hlavní postavy v románu Bab al Shams od libanonského spisovatele). Obyvatelé nové čtvrti Bab al Shams zvou Palestince, aby se k nim ve vesnici přidali a byli účastni vytrvalého odporu.

Facebook: https://www.facebook.com/Babalshams2013
Twitter:  https://twitter.com/Bab_Alshams

Viz také mondoweiss.

Sledujte živě na twitteru:

@Bab_AlShams: https://twitter.com/Bab_Alshams
@AbirKopty: https://twitter.com/AbirKopty
#AhfadYounis: https://twitter.com/search?q=%23AhfadYounis&src=hash

This entry was posted in Píše se jinde, Zprávy and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.