Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě: Proč odmítáme neudržitelnou politiku ČR vůči Státu Izrael

Prohlášení Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě

5. prosince 2012

Ne naším jménem – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě svolala při příležitosti pražské návštěvy izraelského premiéra Natanjahua na 5. prosince na Staroměstské náměstí protestní shromáždění, kterého se účastnilo zhruba 100 lidí. Touto demonstrací jsme chtěli dát jasně najevo, že nesouhlasíme s dlouhodobě neudržitelnou jednostrannou politikou České republiky směrem k Izraeli a okupovaným palestinským územím.

Ačkoli česká reprezentace formálně uznává vyhlášení nezávislého palestinského státu (jako dědic československého uznání z roku 1988) a tohoto uznání se doposud nezřekla, svou praktickou politikou naplnění palestinské státnosti podkopává a znemožňuje. To se opět projevilo při nedávném hlasování ve Valném shromáždění OSN, kdy Česká republika jako jedna z mála zemí světa a jediná země Evropy hlasovala proti palestinské žádosti o zvýšení statusu Palestiny na řádného pozorovatele OSN. Vláda ČR a ministerstvo zahraničí zdůrazňují nedělitelnost a univerzálnost lidských práv, proti jejich každodennímu bestiálnímu porušování na okupovaných palestinských územích však nic nenamítají. Vláda ČR naopak zdůrazňuje potřebu nekritické podpory okupační politiky Státu Izrael, a v této podpoře si neklade žádné meze.

Premiér Nečas a ministr zahraničí Schwarzenberg nás nutí věřit, že palestinské požadavky musí být předjednány se Státem Izrael. Tato absurdní podmínka, která předpokládá, že se okupovaný svobodně domlouvá na své budoucnosti s okupantem, se v minulosti nejednou potvrdila jako nerealizovatelná. Již během mírových dohod v Oslo v roce 1994 Izrael zintenzivnil budování nelegálních osad na Západním břehu Jordánu, ačkoliv u jednacího stolu sliboval opak. Zatímco se mírově jednalo, prohlubovala se okupace. Izrael se tak ukázal jako nevěrohodný partner, který nemá o skutečné mírové rozhovory zájem. Na vyjádření svobodné vůle drtivé většiny států světa, které minulý týden odsouhlasily zvýšení palestinského statusu v OSN na řádného pozorovatele, zareagoval Izrael hrozbou výstavby dalších nelegálních osad na okupovaných územích a zadržením transferu daní ze zboží proudícího na Západní břeh Jordánu, které jako okupant pro Palestinu vybírá.

Mírový proces však neohrožuje Palestina svým legitimním požadavkem na mezinárodní uznání. Mírový proces je každodenně podkopáván prohlubující se okupací, kolonizací, demolicemi a vyháněním lidí z jejich domovů, zabíráním půdy a vodních zdrojů, násilím ze strany izraelské armády a nelegálních osadníků. Mírové dohody jsou sabotovány mimosoudními popravami, šestiletou nelegální blokádou Gazy, vojenským útoky na obytné domy, školy, nemocnice, střílením do civilistů. Budoucí palestinskou státnost znemožňuje i pokračující výstavba nelegální apartheidní zdí, která se zařezává hluboko do okupovaných území, kde zabírá cenné vodní zdroje a ornou půdu, odděluje vesnice a činní ze života vězení.

Ačkoliv měla Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě řádně nahlášený průvod až k sídlu vlády ve Strakově akademii, nebyla zde zasahující policií ČR údajně z důvodu bezpečnosti puštěna. Premiéra Nečase s premiérem Netanjahuem, tolikrát se holedbající silovým řešením, bylo nejspíš potřeba před kritikou řádně ochránit. Bezpečnostní prověrkou tak prošla jen skupinka proizraelských nadšenců s transparentem: „Děkujeme, vydržte“. Doufejme, že ne až do vyhnání Palestinců z Palestiny.

Ne naším jménem – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

This entry was posted in Akce, Píše se jinde and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.