Pozvánka na promítání a diskusi: Současná Gaza očima Mahmouda Rouka, úterý 6. listopadu od 18:00, Infocentrum Salé, Praha

Rádi bychom využili výjimečné návštěvy Mahmouda Rouka v České republice a pozvali vás na diskusi s ním o současné Gaze.

Úterý 6. listopadu od 18:00
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov)

Na začátku večera bude promítnut film vybraný naším hostem, To My Father (52 min, v arabštině s anglickými titulky; jedinečný film z roku 2008 dosud nepromítaný v Česku, možná ani v Evropě; obrazová vzpomínka na Gazu 50. a 60. let pod egyptskou správou Abdela Násira a zachycení následků izraelské okupace očima fotografa z Gazy).

Od 19:00 diskuse s Mahmoudem Rouka na téma současná situace v Gaze – každodenní život, historie, vyhlídky.

Akce je spolupořádána s Palestinským fórem.

Mahmoud Rouka (1958): Narozen v Gaze, jeho rodiče byli vyhnáni izraelskými vojsky z města Askalán v roce 1948. Vystudoval základní školu, která byla pod patronací UNRWA. Střední školu vystudoval ve městě Gaza. Absolvoval magisterské studium v oboru televizní žurnalistika na Univerzitě Karlově, Fakulta sociálních věd. Vrátil se domů v červenci 1995 po uzavření dohod z Osla, které byly podepsány mezi Izraelem a OOP v roce 1993. Je ředitelem audiovizuálního oddělení na Ministerstvu kultury v Gaze. Je také ředitelem galerie Al Mina, která patří pod Ministerstvo kultury. Mahmoud umí dobře česky a diskuse bude vedena v češtině (v případě potřeby s překladem do angličtiny).

Mému otci (To My Father). Režie: Abdel Salam Shehadah, Palestina, 2008. Arabsky s anglickými titulky (snažíme se dodat i české titulky, bude potvrzeno později). 52 min.

This entry was posted in Akce. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.