V obrazech: Palestinci jednotně podpořili vězně v jejich hladovce

12. října 2011 | International Solidarity Movement

Beit Omar

Beit Omar

V úterý 27. září zahájili palestinští vězni časově neomezenou protestní hladovku. Cílem hladovky je naplnění devíti požadavků, včetně práva na návštěvy rodinných příslušníků, ukončení izolace jako způsobu trestání vězňů a zamezení praxe udělování finančních pokut,na kterých se izraelskévěznice běžně obohacují.

Protestů se účastní zhruba 3000 vězňů z osmi věznic a napříč celým politickým spektrem. K samotné hladovce se jich připojilo zhruba 250.

Hebron (více informací v angličtině naleznete zde)

Šestý den hladovky palestinských vězňů se v Hebronu spojily hlavní politické strany, aby je podpořily v jejich boji za základní lidská práva a zlepšení podmínek v izraelských věznicích.

Hebron podpořil protestní hladovku vězňů – více fotografií naleznete zde

Gaza (více informací v angličtině naleznete zde)

V pondělí 3. října se sešlo zhruba tisíc Palestinců před budovou Mezinárodního červeného kříže v Gaze. Podpořili tak stanový protest, který zde započal o den dříve, stejně jako pravidelné týdenní shromáždění rodin Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích.

Solidarita s hladovkou vězňů v Gaze – více fotografií naleznete zde

Beit Ummar (více informací v angličtině naleznete zde)

Desátý den hladovky se na plánované demonstraci ve vesnici Beit Ummar v blízkosti Hebronu sešla zhruba stovka lidí.

Demonstrace v solidaritě s vězni ve vesnici Beit Ummar – více fotografií naleznete zde

Ramalláh (více informací v angličtině naleznete zde)

Ve středu 5. října pochodovalo více než 100 studentů z university v Bir Zeit k branám vězení Ofer, nedaleko Ramalláhu. Touto akcí vyjádřili solidaritu s palestinskými vězni a jejich protestní hladovkou, ke které se podle některých zpráv ve vězení Ofer připojilo až deset vězňů.

Studenti pochodují k vězení Ofer v solidaritě s protestní hladovkou – více fotografií naleznete zde

Nábulus (více informací v angličtině naleznete zde)

V pondělí 3. října okolo poledne se před budovou Červeného půlměsíce v Nábulusu sešlo několik stovek demonstrantů. Z provizorního pódia zaznělo několik projevů, včetně starosty Nábulusu a čelních představitelů nenásilného odporu zdola. K hlavním požadavkům patřilo dodržování Ženevských konvencí ze strany Izraele a respektování práv vězňů tak, jak je upravuje mezinárodní právo. Projevy rovněž apelovaly na mezinárodní komunitu v čele s generálním tajemníkem OSN, Pan Ki-munem, aby vyvíjela nátlak na Izrael a přiměla jej k ukončení nelegální okupace palestinských území.

Nábulus se připojil k solidárním akcím na podporu stávkujících vězňů – více fotografií naleznete zde

This entry was posted in Fotogalerie, Zprávy and tagged , . Bookmark the permalink.