Evropské BDS kampaně zaměřené na izraelského vývozce zemědělské produkce nabývají na intenzitě

9. června 2011 | Stephanie Westbrook, BDS National Committee

Uplynulý víkend se ve francouzském městě Monpellier sešlo na 100 aktivistů a aktivistek z 9 zemí. Zúčastnili se zde vůbec prvního Evropského fóra proti Agrexcu. Delegáti z Itálie, Velké Británie, Švýcarska, Belgie, Nizozemí, Španělska, Německa a Palestiny se přidali k francouzským aktivistům a aktivistkám, kteří konferenci organizovali. Dva plné dny workshopů byly zaměřeny na posílení kampaně bojkotu proti tomuto izraelskému gigantovi, jež se zaměřuje na export zemědělské produkce.

Agrexco je největším izraelským vývozcem čerstvého ovoce a zeleniny a jsou to právě evropské trhy, na které pod značkou Carmel dodává většinu svých exportů. Podíl izraelské vlády na vlastnictví firmy, jež činí plných 50%, a fakt, že 60-70% prodávaného ovoce a zeleniny pochází z nelegálních izraelských kolonií na okupovaném Západním břehu Jordánu, činí z firmy Agrexco jeden z nejvýznamnějších strategických cílů kampaně za bojkot, stahování investic a uvalování sankcí na Izrael (BDS).

Rafeef Ziadah, zástupkyně palestinské koordinační komise pro kampaně BDS, připomíná, že kampaně zaměřené na Agrexco zahrnují všechny tři složky BDS: bojkot jeho produktů, stažení investic pozastavením obchodních dohod s Agrexcem a uvalování sankcí pomocí právních postupů. Jeho komplicita v široké škále porušování lidských práv a fakt, že profituje z prodeje úrody, pěstované na ukradené půdě, zavlažované ukradenou vodou a obdělávané s využitím dětské pracovní síly, dodávají kampaním proti Agrexcu dostatek příležitostí oslovit a zapojit i aktivisty, organizace a hnutí za sociální spravedlnost, které se nesoustředí pouze na solidaritu s Palestinou.

Fórum se soustředilo na dvě paralelní taktiky s cílem zabránit prodeji zboží dodávaného Agrexcem v evropských supermarketech: kampaně bojkotu a soudní žaloby.

Během workshopů zaměřených na bojkot aktivisté shrnuli dosavadní průběh kampaní a akcí, které se konaly v různých zemích, včetně intervence během schůzí obchodních řetězců a členů družstev, akcí konaných v supermarketech a na veletrzích, blokád na letištích a takzvaných “flash mobů“, jeden z nichž se konal například v Itálii. Loni v květnu podalo přes 400 lidí ve 22 belgických městech na Agrexco stížnosti, ve kterých zdůrazňovali jeho spoluvinu na porušování mezinárodního práva. Ve Francii se katalyzátorem hnutí stal nový terminál Agrexca v přístavu Sète, kde se konala masová demonstrace s účastí více než 1500 lidí. Kampaně probíhají rovněž ve Švédsku a v Norsku. Švédští aktivisté a aktivistky předali místnímu spotřebnímu družstvu svazek spisů dokumentujících protiprávní jednání Agrexca. Družstvo jim slíbilo, že tyto informace prošetří. V Norsku se kampaň zaměřuje na lokálního dovozce, který v současné době diskutuje tuto otázku se svými právníky.

Michael Deas, evropský koordinátor kampaní BDS, zdůraznil důležitost bojkotu Agrexca jako celku a ne pouze produktů, které získává v nelegálních izraelských osadách. Kromě problémů s ověřováním původu zboží – Agrexco bylo několikrát přistiženo, jak na svých etiketách uvádí nesprávné informace nebo míchá produkci z osad s ovocem a zeleninou z izraelské strany Zelené linie – nákup jakéhokoliv jeho zboží tedy znamená podporu společnosti, která profituje z okupace a apartheidní politiky izraelské vlády.

Zapojením odborových družstev Confédération paysanne a Via Campesina, sdružujících zemědělce, do kampaní ve Francii, se do popředí dostávají i otázky udržitelného zemědělství a soběstačnosti v zemědělské produkci. Michael Deas rovněž zdůraznil roli palestinských farmářských odborů, které mohou hrát důležitou roli v kampaních proti Agrexcu. Byly to právě odbory, které pomohly odkrýt propagandistickou kampaň, při které se Agrexco ve Francii snažilo vzbudit dojem, že bojkoty namířené proti němu závažně poškozují pěstitele v Gaze.

Právní workshop, kterého se zúčastnili tři palestinští právníci z palestinské advokátní komory, se soustředil na možné soudní žaloby proti Agrexcu. Zatímco některé země, jako jsou Belgie, Velká Británie a Itálie, v současné době zkoumají možnosti právních kroků vůči Agrexcu, ve Francii se již podařilo dosáhnout důležitého výsledku. Soudní úředník, který prováděl inspekci celních dokumentů lodí Agrexca kotvící v Sète, shromáždil řadu důkazů pro podezření z podvodu. V roce 2010 vydal Evropský soudní dvůr rozhodnutí, podle kterého se na produkty pocházející z izraelských kolonií nevztahuje preferenční obchodní tarif, založený na dohodě mezi EU a Izraelem. Při inspekci však byly nalezeny faktury na datle pocházející z Jordánského údolí (a tedy okupovaného palestinského území, poznámka překladatelky), na nichž bylo uvedeno “Izraelský preferenční původ“. Tento důkaz podvodu nalezený samotným soudním úředníkem, může mít zásadní vliv na kampaně po celé Evropě.

Díky tomuto dvoudennímu fóru se podařilo shromáždit aktivisty a aktivistky z celé Evropy a společně diskutovat budoucí strategii, s cílem koordinovat naše aktivity a posílit naše hnutí za Evropu bez Agrexca. Prvním krokem nově zformované celoevropské sítě bude Globální den akcí proti Agrexcu, který je naplánovaný na 26. listopadu 2011.

Přes všechny užitečné, byť vysoce technické debaty o právních žalobách, korporátních strukturách, místních pobočkách, obchodních dohodách, distribučních sítích a dalších aspektech nutných pro úspěšnou kampaň, je důležité si uvědomit, že za všemi daty a čísly, jsou tím, o co se jedná především, životy lidí.

Konfiskace půdy, ukradená voda, demolice palestinských domů, kontrolní stanoviště a další aspekty izraelské politiky znemožňují rozvoj palestinské ekonomiky. Lze vyvodit pouze jeden závěr a to ten, že se Izrael snaží vyhnat Palestince z jejich půdy a země. A společnosti jako je Agrexco z tohoto nejen profitují, ale poskytují i přímou finanční podporu k udržování okupace a pokračování izraelské politiky apartheidu.

Rafeef hovořila o tom, když poprvé viděla pomeranče z Jaffy v britském supermarketu. Cítila jejich sladkou vůni, ale nemohla si je koupit. Vzpomněla si na svého dědečka, který se vrátil poté, co byl vystěhován ze své půdy, jen aby mohl pracovat pro nového majitele. Nemohl opustit svou půdu. Hovořila i o tom, co tyto pomeranče vyvolávají v myslích palestinských uprchlíků, jimž je odepřeno právo na návrat.

Rafeef uzavřela fórum otevřenou pozvánkou do svého domu v Haifě, až bude Palestina svobodná a až se sama bude moci vrátit domů.

A kampaň bojkotu zboží firmy Carmel Agrexco je jedním z kroků na cestě za dosažením tohoto cíle.

This entry was posted in Nezařazené and tagged , . Bookmark the permalink.