Lež Českého lesa v Izraeli

28. ledna 2017 | Zdeněk Jehlička, Deník Referendum

Jak a proč pomáhají příspěvky z rozpočtu ČR na zdánlivě bohulibou výsadbu lesů v Izraeli segregaci a etnickému čištění?

Česká vláda na svém lednovém zasedání schválila poskytnutí daru ve výši 8,1 milionu korun Izraeli, a to na nákup cisternové stříkačky určené Židovskému národnímu fondu k předcházení a likvidaci mimořádných událostí. Ministr vnitra Milan Chovanec následně při podpisu dohody ubezpečil zástupce fondu, že vláda usiluje o prohloubení spolupráce s Izraelem jako s tradičním partnerem v bezpečnostních projektech a ocenil možnost podpořit projekty fondu „zaměřené na obnovu krajiny zasažené mimořádnými událostmi“.

„Stejně tak podporuji myšlenku výsadby Českého lesa, který v Izraeli za české pomoci postupně vzniká,“ uvedl Chovanec dále.

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , | Leave a comment

Doporučujeme promítání a debatu: Al Nakba – Al Jazeera, pátek 19. května od 17:00, FAMU (Smetanovo nábř. 2, Praha)

Doporučujeme promítání oceňovaného dokumentárního filmu Al Nakba o palestinské katastrofě z produkce televize Al Jazeera, které se koná na FAMU v pátek 19. května od 17:00 (Smetanovo nábř. 2, Praha), místnost U1. Ze čtyřdílného dokumentu bude promítnut třetí díl (v angličtině a arabštině s českými titulky, 47 min.).

Po filmu následuje debata s palestinskými hosty. V průběhu večera bude debatovat také izraelská umělkyně Jasmin, která svým uměním usiluje za ukončení okupace, jejíž babička však v roce 1948 bojovala na straně sionistů za vznik židovského státu. V debatě vystoupí také čeští aktivisté zabývající se obranou lidských práv v okupované Palestině.

Událost na facebooku, děkujeme za šíření dále. Akci pořádá FAMU.

Continue reading

Posted in Akce, Píše se jinde | Tagged | Leave a comment

Doporučujeme přednášku a debatu: Ronnie Barkan o izraelské okupaci v praxi, čtvrtek 18. května od 19:00, Filozofická fakulta UK (nám. Jana Palacha, místnost 301)

Doporučujeme přednášku a debatu, na které vystoupí Ronnie Barkan, známý izraelský lidskoprávní aktivista, jež promluví o odkazu palestinské katastrofy (Nakby), proměně Jeruzaléma v čase, roli izraelské opozice vůči sionismu a dalších aktuálních tématech. Akce se koná ve čtvrtek 18. května v 19:00 na Filozofické fakultě UK (nám. Jana Palacha), místnost č. 301. Večer pořádá Politologický spolek POLIS. Pozvánka na facebooku zde.

Související informace:

Ronnie Barkan: Boj proti útlaku na Západním břehu Jordánu | Uplynulé přednášky Ronnieho Barkana

Continue reading

Posted in Akce, Píše se jinde | Tagged | Leave a comment

Tisková zpráva: Evropská unie má zákonnou povinnost zastavit obchodování s nelegálními izraelskými osadami, uvádí renomovaní evropští právníci

10. dubna 2017 | Tom Moerenhout, ECCP a ISM ČR

Na začátku dubna byla jedním z nejvýznamnějších právnických časopisů, European Journal of International Law, zveřejněna zpráva potvrzující zákonnou povinnost Evropské unie a jejích členských států ukončit veškeré obchodování s nelegálními izraelskými osadami vystavěnými na ukradené palestinské půdě. To svědčí o vzrůstajícím odporu proti obchodování s izraelskými osadami a dokládá široký význam a dopad tohoto tématu.

Ve zprávě se uvádí, že pokračující izraelská výstavba nelegálních osad na palestinské půdě porušuje základní pravidla mezinárodního práva, jako je zákaz ovládnutí území silou, zákaz apartheidu a přesunu obyvatelstva, jakož i právo na sebeurčení. Podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu se izraelská osadnická výstavba může rovnat válečným zločinům.

Continue reading

Posted in Zprávy | Tagged , , | Leave a comment

Tisková zpráva: Konference Izrael a Evropa legitimizuje okupační politiku Izraele, píše občanská iniciativa českému parlamentu

2. března 2017 | Iniciativa Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě

Mír v Palestině a Izraeli není slučitelný s okupací a prohlubování okupace bezpečnost Izraeli nezajistí, napsali signatáři otevřeného dopisu českým poslancům a poslankyním ke konání kontroverzní konference na půdě českého parlamentu.

Iniciativa Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě odeslala 27. února otevřený dopis poslankyním a poslancům Parlamentu ČR kritizující chystanou konferenci Evropa a Izrael 2017, jež se koná v pondělí 6. března na půdě Poslanecké sněmovny.

Podle signatářů výzvy nejde o odbornou konferenci, ale svým programem a výběrem přednášejících se jedná jen o další z nekritických akcí na podporu Izraele, která má na půdě nejvyššího zastupitelského orgánu České republiky legitimizovat mezinárodním společenstvím kritizovanou izraelskou okupační politiku.

Continue reading

Posted in Kampaně | Tagged | Leave a comment

Otevřený dopis českým poslancům: Konference Evropa a Izrael legitimizuje okupační politiku Izraele

Iniciativa Ne naším jménem! Za spravedlivý mír na Blízkém východě odeslala 27. února dopis poslancům a poslankyním Parlametu ČR ohledně nadcházející konference v PS legitimizující okupační politiku Izraele:

Praha 27. února 2017

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolte, abychom reagovali na pořádání konference Evropa a Izrael 2017 organizované Českou společností přátel Izraele v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 6. března a doplnili několik důležitých informací. Z veřejně dostupného programu je zřejmé, že svým jednostranným zaměřením a kontroverzním výběrem vystupujících jde spíše než o odbornou konferenci o veřejné vyjádření podpory okupační politice státu Izrael a její legitimizace, což by však rozhodně nemělo mít na půdě nejvyššího zastupitelského orgánu ČR místo.

Ilustrační foto: Izraelská policie chrání buldozery ničící palestinská obydlí v tzv. neuznané beduínské vesnici Umm al-Hiran v poušti Al-Naqab (Negevské poušti), 18.01.2017. Zdroj.

Izrael soustavně porušuje mezinárodní právo, kterým je jako jeho subjekt vázán a jehož obcházením se snaží znevěrohodnit mezinárodní společenství coby jeho jediného garanta. Připomeňme jen rezoluci VS OSN č. 194 z r. 1949, kterou se Izrael při svém vstupu do OSN zavázal umožnit návrat palestinským běžencům, rezoluci RB OSN č. 242 z r. 1967 nařizující Izraeli stažení z okupovaných území či Čtvrtou ženevskou úmluvu zakazující okupační moci kolonizovat okupované území vlastním obyvatelstvem a měnit jeho charakter, což mezinárodní právo považuje za válečný zločin. Nehledě na nález Mezinárodního trestního soudu v Haagu nařizující zbourání nelegální segregační zdi nebo závěry Russellova tribunálu, podle nichž došlo při posledním vojenském napadení pásma Gazy v r. 2014 ze strany Izraele k podněcování ke genocidě.

Continue reading

Posted in Kampaně, Petice | Tagged | Leave a comment

Otevřený dopis MZV ve věci jednání Evropsko-izraelské asociační rady dne 28. února 2017

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě odeslala 27. února dopis ministru zahraničních věcí České republiky, ve kterém upozorňuje na nevhodnost uspořádání jednání mezi EU a Izraelem ohledně navýšení asociační dohody. Takový krok by byl jasným signálem, že Izrael může nadále beztrestně pokračovat v porušování mezinárodního práva a lidských práv. Asociační dohoda by měla být naopak zcela pozastavena, dokud nezačne Izrael dodržovat mezinárodní právo, jak je podmíněno v Článku 2 Asociační dohody mezi EU a Izralem.

Dopis byl iniciován Evropskou koordinací výborů a asociací za Palestinu (ECCP) sídlící v Bruselu, jíž je iniciativa součástí a jež sdružuje 42 organizací v Evropě, a byl jménem ECCP adresován také šéfce evropské diplomacie Federice Mogheriniové. Plné znění otevřeného dopisu:

PhDr. Lubomír Zaorálek
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

Praha 27. února 2017

Otevřený dopis MZV ve věci jednání Evropsko-izraelské asociační rady dne 28. února 2017

Vážený pane ministře,

jsme hluboce znepokojeni zprávou, že Evropská unie začala s přípravami na jednání asociační rady EU s Izraelem, přestože Francie, Švédsko, Irsko a další země vyjádřily svůj nesouhlas s plánovaným zasedáním v termínu 28. února.

Uspořádání jednání asociační rady EU s Izraelem vyšle v aktuální situaci zprávu, že bezostyšné porušování mezinárodního práva Izraelem lze tolerovat. Jako iniciativa, jež je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), do které patří 42 organizací z 19 evropských zemí, chceme zároveň vyjádřit svou podporu postojům vlád Francie, Švédska, Irska a dalších zemí, jež jasně vyjádřily své obavy ohledně plánovaného jednání.

Continue reading

Posted in Kampaně, Petice | Tagged , , , , | Leave a comment

Gideon Levy: Soudní proces s Elorem Azariou: předsmrtná agónie zdravé společnosti

5. ledna 2017 | Gideon Levy, Haaretz | vybrané pasáže článku

Nebudou už žádné další procesy s Azariou. Politici a davy nedovolí, aby k tomu došlo.

Normy se převracejí jedna po druhé: člověk usvědčený ze zabití je hrdinou; náčelník štábu okupační armády je učitelem morálky; ministři rozvracejí systém spravedlnosti a armádu. A opozice neexistuje.

(…) Jak dlouhou cestu ušel Izrael od udělení milosti Azariovým předchůdcům, pachatelům útoku na autobus č. 300 v roce 1984, kdy byli dva Palestinci, kteří autobus unesli, zadrženi živí bezpečnostní službou Šinbet, a později byli usmrceni. Alespoň se nestali hrdiny. Možná se dokonce chvíli za své jednání styděli.

Je tomu již 13 let, kdy byl voják izraelské armády naposledy uznán vinným za zabití v průběhu operační činnosti. Tehdy se jednalo o beduínského vojáka, který strávil ve vězení 6 let, a to jen kvůli mezinárodnímu tlaku (zabil britského fotografa). Operace Lité olovo a Ochranné ostří v Gaze, se stovkami zbytečně mrtvých, skončily bez jakýchkoli trestů. Popravy dívek s nůžkami a chlapců s noži také prošly, aniž by byl kdokoli postaven před soud.

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Tagged , | Leave a comment

Pozvánka na debatu: V Palestině: To Exist is to Resist, úterý 17. ledna v 19:00, Klinika, Praha

Zveme vás na debatu s Petrem Tkáčem o jeho cestě po Západním břehu Jordánu, která se koná v úterý 17. ledna v 19:00 v Autonomním sociálním centru Klinika (Jeseniova 60, Praha – Žižkov). Událost na facebooku, děkujeme za sdílení!

Kde je Západní břeh? A kde je vlastně Palestina? Jak se lidem hospodaří, když jim farmu rozdělí osmimetrovou zdí? Proč pijí Palestinci z plastových kelímků? A mají Palestinci vůbec povoleno alespoň trochu se bránit okupaci?

Continue reading

Posted in Akce | Leave a comment

Doporučujeme: Film Koudelka fotografuje Svatou zemi a debata s Josefem Koudelkou a Giladem Baramem, 4/1 Praha, 5/1 Brno

Doporučujeme debatu se světoznámým českým fotografem Josefem Koudelkou a izraelským režisérem Giladem Baramem, autorem dokumentárního filmu Koudelka fotografuje Svatou zemi, která se koná ve středu 4. ledna 2017 v 19:00 v pražském Kině Pilotů (Donská 19, Praha – Vršovice) a ve čtvrtek 5. ledna 2017 ve 20:30 v brněnském Kině Art (Cihlářská 19, Brno). Do české distribuce uvádí film společnost Pilot Film, debaty se zúčastní také český producent filmu Radim Procházka.

Událost na facebooku: Praha | Brno

Continue reading

Posted in Píše se jinde | Leave a comment